sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Težave nevladnih organizacij

Pri izvajanju svojih aktivnosti morajo tudi nevladne organizacije (NVO) slediti ukrepom in omejitvam glede izvajanja storitev in s tem preprečevati širjenje okužb s koronavirusom. To pa vpliva na veliko število storitev, ki jih NVO tako ne morejo izvajati.

Oteženo delovanje

Z nastalimi ukrepi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom so številne nevladne organizacije morale odpovedati ali prilagoditi izvedbo načrtovanih aktivnosti. Takšne razmere bodo lahko trajale daljše obdobje zato bo otežena realizacija vseh aktivnosti predvidenih tudi v projektih in programih NVO, ki se izvajajo na lokalni ravni.

Sofinanciranje projektov

Pri izvajanju pogodbenih obveznosti iz naslova sofinanciranja projektov in programov NVO zato na Regionalnem centru NVO apelirajo na občine, da upoštevajo nastale razmere pri realizaciji načrtovanih aktivnosti in nevladnim organizacijam omogočijo, da aktivnosti tako terminsko kot izvedbeno prilagodijo. Ohranijo naj izplačevanje sredstev in jim skupaj z javnimi zavodi pristopijo naproti pri znižanju ali opustitvi plačila najemnin.

Nevladnim organizacijam priporočajo, da stopijo v stik s svojimi financerji in jih o težavah z izvajanjem obvestijo ter jim predstavijo možne prilagoditve za izvedbo prijavljenih aktivnosti.

Zbori članov

Kako je z izvedbo zbora članov ob začasni prepovedi javnega zbiranja? Izredni dogodki omogočajo, da društva občne zbore izvedejo elektronsko ali dopisno. Zaradi oddaje letnih poročil prav v marcu večina društev izpelje svoje zbore članov. Z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju pa je rok za oddajo letnih poročil podaljšan do 31. 5. 2020.

Nekatera društva imajo možnost izvedbe korespondenčnih sej že opredeljeno v svojem temeljnem aktu, kar jim nudi dobro rešitev v danih okoliščinah. Če tega društvo nima opredeljenega v statutu pa lahko iz razlogov varstva javnega zdravja izjemoma upraviči izvedbo zbora članov na daljavo

Pri izvajanju aktivnosti v NVO, kot so svetovanja, sestanki, posveti, pa tudi izvedba zbora članov na daljavo Regionalni center NVO priporoča uporabo različnih spletnih orodij, ki so jih zbrali v Mreži NVO VID.

Delo od doma

Zaradi preprečevanja razširjanja koronavirusa COVID-19 se tudi v nevladnih organizacijah organizira delo zaposlenih od doma. Lahko pa se zgodi, da zaposlenim zaradi nastalih razmer tudi v NVO ne moremo zagotoviti dela. V tem primeru lahko zaposlene napotijo na čakanje na delo doma. Oboje je opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Pomagaj kot prostovoljec

V tem obdobju se lahko pridružite lokalnim organizacijam Rdečega križa, ki organizirajo pomoč ljudem v stiski z oskrbo z osnovnimi živili, zdravili ipd. Zaradi naraščajočih stisk in strahov prebivalcev, ki se zaradi nastalih razmer sprašujejo; kaj če zbolimo, kaj če ostanemo brez hrane, kaj če ostanem brez dela ipd. so se odzvali v Zavodu Odprta dlan in ponudili brezplačno psihosocialno pomoč na številki 031 600 064.

Klara Kržišnik

Foto: Vukašin Šobot (prazne ulice Zagorja)

Isti avtor