Na svoji 17. redni seji so se 19. junija zbrali tudi trboveljski občinski svetniki, ki so imeli na sporedu deset točk dnevnega reda. Med drugim so sprejeli predlog 1. rebalansa proračuna, spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta in odlok o pokopališkem redu.
Z večino glasov so izdali soglasje k imenovanju Sabine Drobnič za nadaljnjo direktorico Zasavskih lekarn Trbovlje.

Pri pobudah in vprašanjih je svetnico Alenko Forte med drugim zanimalo, kako je z načrti na področju Njive. Po kratki razpravi je županja Jasna Gabrič, ki je sejo tudi vodila, predlagala, da pristojne občinske službe zberejo vse že izvedene idejne predloge za ureditev omenjenega območja in z njimi seznanijo občinski svet. Seznanili so se tudi s trenutnim stanjem sodnega poteka zadeve Prekorškovina, ki se vleče od leta 2007 in je kot kaže pred sklepnim dejanjem. Svetniki so tudi izvedeli, da čez poletje lokalni avtobus Tereznčan ne bo vozil, ker da tudi drugi prevozniki poleti zaradi dopustov in počitnic omejijo število voženj.

Precej razprave je spodbudila krožna motoristična proga na Ojstrem, ki je postavljena na zemljišču Motokros kluba Zasavje, vendar pa je zgrajena brez ustrezne dokumentacije. Za njeno legalizacijo so se zavzeli člani kluba, kar so predstavili tudi svetnikom na občinski seji. Večina svetnikov se je strinjala, da je umestitev proge na Ojstrem smiselna, nenazadnje namerava občina na saniranem rudniškem območju Ojstrega urediti tudi športno rekreativni center, kar bi vsebinsko odlično sovpadalo. A tisti, ki so bili proti, so opozarjali na hrup, ki ga krožne vožnje motoristov povzročajo, na prah, ki se pri tem dviga, in na varstvo tamkajšnjih voda. Po daljši razpravi in 15-minutni pavzi pa so svetniki le sprejeli sklep, da sicer podpirajo umestitev proge v prostor in vpis proge v občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), seveda z vedenjem, da za vpis v OPPN klub oziroma občina potrebujeta ustrezno presojo o vplivih proge na okolje.

Na svetniško vprašanje, zakaj v občini ne bo delovala neprofitna organizacija Slovenska banka hrane, je županja odgovorila, da bi organizacija za delovanje potrebovala veliko skladišče, po drugi strani pa v občini za socialno ogrožene občane dobro skrbita organizaciji Karitas in Rdeči križ, ki je nedavno odprl tudi razdeljevalnico hrane Menažko.

ZT