Vožnje od 3. septembra dalje potekajo ob ponedeljkih, sredah in sobotah med 8.50 in 12.45 ter med 15.20 in 19.45. Vožnja stane 50 centov, nakup vozovnice je možen na avtobusu.
V letu 2015 je Občina Trbovlje pričela s krožno avtobusno linijo po Trbovljah, »Terezn’čanom«. S tem so skušali slediti trendom trajnostne mobilnosti, vzpostavitev linije pa je pomenila tudi prijazen odnos do občanov, še posebej do starejših. S to avtobusno linijo predvsem tistim, ki niso doma »v dolini«, omogočajo bolj prijazen, prijetnejši in hitrejši dostop do trgovin, zdravnika in drugih opravkov.

»Odziv občanov je bil pozitiven, v poskusnem času pa smo prejeli nekaj predlogov, ki smo jih v največji možni meri upoštevali,« pravijo na Občini Trbovlje. »Terezn’čan« je od januarja 2016 vozil na relaciji Bolnica – Delavski dom Trbovlje – Trg revolucije – Za »Kupolo« – Polaj – Keršičeva – Neža – Dom upokojencev Franca Salamona – OŠ Trbovlje – Občina Trbovlje – Bolnica.

ZT