Zasavska ljudska univerza je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in pridobila finančna sredstva za izvajanje projekta Temeljne kompetence Zasavje 2023–2029 (TK), s katerimi bo zagotovila številne brezplačne programe za prebivalce Zasavja.

S projektom bodo skušali povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

V okviru projekta bodo povečali splošno izobraženost odraslih, med drugim bodo izvajali programe: slovenščina kot drugi in tuji jezik, začetna integracija priseljencev, digitalna pismenost za odrasle, programi za življenjsko uspešnost, izvajanje 40-urnih neformalnih programov slovenščina za tujce, tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina, španščina …), programi za krepitev digitalnih kompetenc, programi za osebni razvoj … Opravljali bodo priprave na izpit iz ZUP-a in izpite iz slovenščine ter pripravili programe, s katerimi bodo odgovarjali na potrebe lokalnega okolja.

Ciljna skupina so odrasli, pri čemer bo posebna pozornost namenjena ranljivim skupinam odraslih: nižje izobraženi, aktivni, stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni), tujci, zaporniki.

V sklopu projekta Temeljne kompetence Zasavje načrtujejo izvedbo 172 programov, od tega 19 javnoveljavnih in 10 izvedb izpitov. V programe bo vključenih predvidoma 2.129 udeležencev, od tega bo 1.872 takšnih, ki bodo v operacijo vstopili prvič. 60 % ali 1.277 vključenih bo odraslih iz ranljivih ciljnih skupin, opredeljenih v razpisu. V javnoveljavne programe bo vključenih 228 različnih udeležencev, v opravljanje izpitov pa 185 udeležencev, ki bodo predhodno zaključili programe priprav na izpite iz slovenščine ali ZUP-a.

Izvajalci v projektu TK so Zasavska ljudska univerza (prijavitelj in nosilec konzorcija), Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje in Micro Team Ljubljana. ZLU bo predvidoma izpeljala 87 programov, 10 izpitov in vključila 1.109 udeležencev, MT 71 izvedb programov in 852 vključitev in STPŠ 14 izvedb programov in 168 vključitev.

Projekt bodo izvajali do 30. junija 2029. Vrednost projekta je ocenjena na skoraj 1,4 milijona evrov. Programi v projektu TK Zasavje so za udeležence brezplačni. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Savus

Foto: arhiv Savus, ZLU


 

Prejšnji članekDanes dogaja
Naslednji članekPodporniki Savusa