Sestava odpadne vode vpliva na kanalizacijske cevi in na samo čiščenje na čistilni napravi. Predvsem so za odvajanje v odpadno vodo neprimerne različne strupene snovi in agresivna čistila, ki lahko poškodujejo cevi, na čistilni napravi pa škodujejo mikroorganizmom. Neprimerno je tudi zlivanje odpadnega jedilnega olja in odmetavanje ostankov hrane v kanalizacijske odtoke in straniščne školjke. Slednje predstavlja v kanalizaciji hrano za podgane, ki so se prilagodile življenju v bližini človeka ravno zato, ker se hranijo z našimi ostanki hrane, tako rekoč čistijo za nami.

Foto: arhiv Komunale Trbovlje
Foto: arhiv Komunale Trbovlje

Pri nas živita dve vrsti podgan. Črna ali kmečka podgana je prišla v Evropo najverjetneje iz Azije s trgovskimi ladjami že v 2. stoletju. Življenjski prostor si je našla v pristaniščih, skladiščih, hlevih, v podeželskem okolju. Dolga je do 25 cm vključno z repom, kožuh je navadno črne oz. temnejše barve. Zelo dobro pleza.

Siva ali kanalska podgana je prišla v Evropo iz Azije v 16. stoletju. Naselila se je v mestih, bivališče ima v kleteh, kanalih, brežinah rek, vrtovih, kjer v zemlji koplje luknje. Je nekoliko večja kot črna podgana, najpogosteje je sive barve. Zelo dobro plava, spretno pleza, v višino pa lahko skoči do 70 cm.

Za obe vrsti je značilna velika plodnost in samica ima lahko tudi do osemkrat letno do deset mladičev. Podgane so zelo prilagodljive, iznajdljive ter socialne živali in ravno zato so jih vzgojili tudi kot laboratorijske živali in celo kot hišne ljubljenčke.

Podgane živijo povsod po svetu, kjer živijo ljudje. Ker se gibljejo po kanalizacijskih ceveh in drugih nesnažnih krajih, imajo predznak umazanih živali. Pravzaprav pa so to dokaj snažne živali, v svojih bivališčih imajo ločene prostore za počitek, shrambo s hrano in prostor za iztrebljanje. Kljub temu so lahko prenašalke nekaterih bolezni. Neprijetno pa je tudi to, da s svojimi zobmi glodači lahko marsikaj zgrizejo, predvsem je škoda lahko velika, če so to inštalacije.

Število podgan omejujemo z deratizacijo, pa tudi s tem, da zavržemo čim manj hrane oz. za ostanke hrane pravilno poskrbimo. Od količine hrane v okolju je namreč odvisno njihovo letno število legel. Komunala Trbovlje izvaja deratizacijo kanalizacije dvakrat letno, upravniki večstanovanjskih objektov pa jo izvajajo v kletnih prostorih objektov. Za deratizacijo individualnih objektov in njihove okolice pa morajo poskrbeti lastniki le-teh.

 

V KANALIZACIJSKE ODTOKE NE SODI KAM ODLAGAMO
ostanki hrane, čajni in kavni filtri rjav zbiralnik za biološke odpadke
odpadno jedilno in motorno olje, stara zdravila, pesticidi, barve, topila, laki, gnojila, odpadne baterije, različne kemikalije akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 21. 4. 2016 oz. zbirni center Neža vsak delavnik od 7.00 do 15.00 ure, ob sobotah od 9.00 do 13.00
cigaretni ogorki črn zbiralnik za mešane komunalne odpadke
higienski odpadki (vložki, tamponi, plenice za enkratno uporabo, sanitetni povoji, toaletni vlažilni robčki, kondomi, čistilne vate, papirnate brisače, palčke za čiščenje ušes) črn zbiralnik za mešane komunalne odpadke
čistilne krpe, kosti, lasje, različni trdni odpadki črn zbiralnik za mešane komunalne odpadke

 

Vlasta Medvešek Crnkovič, univ. dipl. biol.

Komunala Trbovlje, d.o.o.

Prejšnji članekZaprta cesta v Bevškem
Naslednji članekTočka v Brežicah