Med tremi kandidati, ki jih poslušalci Vala 202 zbirajo za ime tedna, je tudi Zasavka Tadeja Bučar. Bučarjeva je kreativna voditeljica Punkta, laboratorija za kreativne industrije, ki je zmagal na Starteryju za Srednjo in Vzhodno Evropo v Bolgariji s podjetno idejo, kako rešiti prazne prostore.
ZT