Poleg akcije Očistimo Trbovlje bo letos ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprilu, potekala na trboveljskem podeželju akcija zbiranja uporabnih in neuporabnih aparatov v sklopu Life projekta Spodbujamo e-krožno. Na trboveljski tržnici pa bo stojnica, namenjena ponovni uporabi še delujočih malih aparatov. Dogodka organizirata družba ZEOS in Komunala Trbovlje.

Naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije, vsebujejo težke kovine. Če se z odpadnimi aparati ravna nepravilno, predstavljajo veliko tveganje za ljudi in druga živa bitja, saj so težke kovine strupene oz. celo rakotvorne. Če pa z njimi ravnamo pravilno in jih oddamo na za to določena mesta ter jih s tem namenimo reciklaži, iz njih pridobljene kovine predstavljajo dragocen vir sekundarnih surovin, ki jih lahko uporabimo v novih aparatih. Tako niso potrebni novi posegi v naravo za pridobivanje surovin in tudi stroški za izdelavo aparatov so nižji.

V soboto, 22. aprila, bosta tako v sklopu Life projekta Spodbujamo e-krožno potekala dva dogodka.

Na trboveljskem podeželju bodo pripravili brezplačen prevzem neuporabnih in uporabnih aparatov, ki jih več ne potrebujete, na naslednjih lokacijah: Dobovec (gasilski dom) od 8. do 9. ure, Klek (gasilski dom) od 10. do 11. ure, Čeče (gasilski dom) od 11.30 do 12.30 ure.

Na trboveljski tržnici pa bodo postavili posebno stojnico s starimi, vendar še delujočimi aparati (od 8. do 12. ure). Občani bodo lahko svoj delujoči aparat, ki ga ne potrebujejo več, zamenjali z drugim, ali pa prinesli svoj nedelujoči mali aparat. Na stojnici ga bo brezplačno pregledal serviser in diagnosticiral njegovo napako. Z dogodkoma spodbujajo ponovno uporabo oz. pravilno ravnanje z odpadnimi aparati, kar naj v skrbi za naš planet postane del našega vsakdana.

Savus

Foto: arhiv Savus