Zagorski občinski svetniki so na svoji 17. redni seji 10. aprila sprejeli vrsto razvojno naravnanih sklepov. Županu Matjažu Švaganu so »prižgali zeleno luč« za nadaljnja pogajanja pri nakupu podjetja Spekter. Župan je sklep ocenil za zgodovinski tako za Zasavje kot za občino Zagorje. Z izjemo svetnika Primoža Štendlerja (NSi) so sprejeli sklep, da župan vodi nadaljnje aktivnosti pri pridobivanju upravne zgradbe Svea z zemljiščem. Občina Zagorje bo za nepremičnino ponudila 322.000 evrov, nakup pa – če bo ponudba uspešna – opravila v roku šestih mesecev, ko bodo tudi svetniki morali sprejeti rebalans. Svetnik Štendler predloga ni podprl zato, ker še ni znana vrednost sanacije in prilagoditve prostorov za namen glasbene šole. V razpravi je svetnik Klemen Benko (Zagorje gre naprej), sicer zaposlen v Glasbeni šoli Zagorje, občinski svet spomnil na hudo prostorsko stisko, s katero se šola sooča že vrsto let. Ostali svetniki so se pri tem strinjali, da gre pri nakupu objekta za razvojno usmerjeno odločitev, ki bo rešila več težav hkrati. Glasbena šola bo dobila potrebne prostore, v sedanji zgradi glasbene šole naj bi uredili medgeneracijsko središče, v prostorih Svee pa med drugim tudi salon Sveinih kuhinj.
Svetniki so v nadaljevanju sprejeli zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016, celostno prometno strategijo z akcijskim načrtom, odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 2017 za odpravo posledic naravnih nesreč ter predlog prve spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za letos.

Prestaviti bodo morali grobove

Med številnimi poročevalci je sedmo točko dnevnega reda predstavila odgovorna geologinja in vodja projekta sanacije plazu v Čemšeniku Zdenka Popovič. Poudarila je, da v prvi fazi projekt ne vključuje sanacije plazu, temveč konstrukcijsko ojačitev opornih zidov v jedru vasi. Nad mrliško vežico in osnovno šolo naj bi s horizontalnimi drenažnimi vrtinami uredili odvodnjavanje območja. Torej zajeli podtalno vodo, ki prihaja izpod Čemšeniške planine, in povzroča premikanje plazu. Če jim bo to uspelo – česar stoodstotno ne more zagotoviti – bodo opravili ogromen korak pri umiritvi plazu, obenem pa zajeto vodo tudi uporabili za oskrbo. Načrt zajema tudi gradnjo dveh opornih zidov, a mora biti pred njuno izvedbo cerkev statično sanirana, za kar naj bi poskrbela  Ljubljanska nadškofija. Kljub skrbi, da z izvedbo ne bi preveč posegali v prostor, bodo morali prestaviti okrog 16 grobov, je povedala Popovičeva. Pričetek gradbenih del je načrtovan v letošnjem letu, razpis za izvajalca naj bi šel ven v kratkem, po več pogovorih z Ljubljansko nadškofijo so ti ponovno napovedani v teh dneh. Projekta brez njihovega sodelovanja Občina namreč ne more izvesti. Svetniki so sprejeli sklep o potrditvi potrebnega dokumenta za finančno plat projekta, katere investicijska vrednost opisane faze znaša slab milijon evrov.

Višja cena pomoči na domu

Župan bo oblikoval petčlansko komisijo, ki bo do septembra proučila že obstoječo dokumentacijo ter raziskala interes, ali občina potrebuje oskrbovana stanovanja, ki jih je predlagala svetnica Anica Ule Maček (Desus). Stanovanja bi stala v bližini doma starejših na Izlakah in bila namenjena tistim starejšim, ki želijo ostati samostojni, a obenem koristiti storitve doma.

Uporabnikom pomoči na domu pa se bo 1. maja povišala cena za 30 centov na efektivno uro storitve in bo znašala 4,15 evra. V Trbovljah znaša ta cena 6,33, v Hrastniku pa 5,15 evra. Pomoč na domu izvaja Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski, ki ga vodi direktorica Mateja Černi. Sicer polna ekonomska cena znaša 15,27 evra, razliko do nje pa subvencionira Občina Zagorje. Efektivna ura je dražja ob nedeljah, za uporabnika bo znašala 5,74 evra, in ob praznikih, ko bo uporabnike stala 6,06 evra.

Tatjana Polanc Kolander

Prejšnji članekTrboveljski dijakinji med državnimi prvakinjami
Naslednji članekV Zagorju gorelo