Ena od točk dnevnega reda hrastniškega občinskega sveta je bil otroški vrtec. Svetniki so z vsemi 18 glasovi za sprejeli sklep, da se število otrok v oddelkih hrastniškega vrtca določi tako, da za dva otroka na oddelek presega zakonske normative. Pogovor je tekel tudi o povišanju cen vrtca. Ljubomir Zalezina, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo, je povedal, da se bo s 1. marcem letos cena vrtca v starostni skupini od 1 do 3 let dvignila za 2,97 odstotka, v skupini od 3 do 6 let pa za 4,63 odstotka. Te spremembe so po besedah Zalezine nujne izključno zaradi povišanih stroškov dela, saj so se povečale plače delavcev, medtem ko stroški za živila, material in storitve ostajajo isti. Svetnik Gregor Pajić je izpostavil, da se je število otrok v vrtcu povečalo in vprašal, zakaj se je cena vseeno povišala. Vršilka dolžnosti ravnateljice Vrtca Hrastnik Slavica Pavlič pa je povedala, da je bil dvig cene nujen, saj bi sicer vrtec posloval z izgubo. Sklep so na koncu sprejeli s 17 glasovi za in enim proti.
Govora je bilo tudi o cenah storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencijah. Tomaž Sihur, vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe, je govoril o višanju stroškov omrežnine, ki je posledica aktivacije nove gospodarske javne infrastrukture. Zvišanja stroškov gospodinjstva skorajda ne bodo občutila, saj bodo cene na položnicah zrasle za največ pol evra, bodo pa stroški bistveno višji za podjetja, kot je Steklarna Hrastnik. Subvencije cen storitev ostajajo enake, sta pa tako Sihur kot svetnik Vinko Žagar poudarila, da bo sčasoma treba razmisliti o manjšanju subvencij.

Direktorica KSP Hrastnik Nives Venko je povedala, da bo podjetje s 1. marcem letos prevzelo v upravljanje tudi vaška pokopališča v Hrastniku, cene parcel in storitev pa bodo enake kot na Dolu. Tu je predviden tudi prostor za raztros pepela, ki ga zaenkrat še nimajo, lahko pa občani s potrebnimi dokumenti pepel svojcev raztrosijo tudi izven pokopališča.

Svetniki so s 17 glasovi za in nobenim proti (eden od svetnikov je bil začasno odsoten) sprejeli sklep, da znaša cena storitve pomoči na domu 5,05 € na uro. 16 glasov za in enega proti je prejel občinski prostorski načrt, ki so ga obravnavali že na prejšnji seji, vendar so odločanje prestavili na naslednjo sejo.

Svetniki so se dotaknili tudi spornega uvodnika, ki ga je za decembrsko številko hrastniškega občinskega glasila Hrastov list napisal odgovorni urednik Jani Medvešek. Medtem ko so nekateri, med njimi župan Miran Jerič, mnenja, da urednik ni storil napake in podpirajo avtonomnost novinarjev in urednikov ter njihovo pravico do kritičnosti, drugi menijo, da je takšno ravnanje nedopustno. »Pričakujem korektnost, blatenje pa ni korektno,« je debato povzel svetnik Anton Avbelj.

Martina Drobne

Prejšnji članekCesta Zagorje – Kisovec bila zaradi nesreče zaprta
Naslednji članekZasavci v tisočinkah