Občinski svetniki ter predstavniki vpletenih v problematiko odlaganja elektrofiltrskega pepela na Lakonci so se včeraj zvečer zbrali na izredni seji.

Poleg svetnikov so bili na seji prisotni tudi poslanca v DZ RS Primož Siter in Soniboj Knežak, podžupan Občine Moravče Marko Kladnik, direktor OU Občine Moravče Ivan Kenda, predsednica KS Alojz Hohkraut Nika Jurše, generalni direktor HSE Stojan Nikolić, direktor HSE Energetske družbe Trbovlje Ervin Renko, Urban Berger, predstavnik direktorja RTH Janeza Žlaka, Nasta Doberlet Bučalič in Metka Medvešek iz Civilne iniciative Trbovlje ter Matjaž Marolt in Andreja Marolt iz Ljudske iniciative Moravče.

Seja se je začela s predstavitvami. Matjaž Marolt iz Ljudske iniciative Moravče je spregovoril o situaciji v Moravčah, ki je po dolgem opozarjanju na koncu pripeljala do tega, da je Inšpektorat RS za okolje in prostor Termitu izdal prepoved za delovanje naprave za predelovanje odpadkov.

Ervin Renko je predstavil primer dobre prakse, dislocirano enoto HSE, zaprto odlagališče Prapretno, ki so go uspeli uspešno rekultivirati in na njem vzpostaviti zelene površine. Povedal je, da so na željo županje in trboveljske javnosti tudi na Lakonci prenehali z odlaganjem elektrofiltrskega pepela, dokler ne bodo analize, ki jih izvaja RTCZ, pokazale, ali je pepel res nenevaren, kot kažejo že opravljene analize.

Nasta Doberlet Bučalič je med drugim izrazila dvom, da gre res za nenevaren odpadek, kajti: »Če je pepel res nenevaren, zakaj ga v Ljubljani nočejo?« Poudarila je, da odlaganje pepela predstavlja nevarnost tako za zdravje okoliških prebivalcev kot tistih, ki pepel prevažajo in stresajo.

Besedo sta imela tudi poslanca Knežak in Siter. Prvi je govoril o predlogu zakona o monitoringu (po zaprtju RTH), saj monitoring v zakonodaji ni natančno opredeljen, drugi pa je izpostavil, da gre pri pepelu poleg okoljskega tudi za postopkovni problem, saj je bilo razvidno pomanjkanje vključenosti lokalne skupnosti v odločanje o zadevi.

Po dolgi in mestoma žolčni razpravi, ki je trajala do poznih večernih ur, so svetniki sprejeli naslednje tri sklepe: Da Občina Trbovlje ne podpira in ne dovoljuje zbiranja, skladiščenja in predelovanje odpadkov elektrofiltrskega pepela oziroma podobnih potencialnih onesnaževalcev okolja na degradiranih površinah HSE, dokler se analize ne predstavijo na seji občinskega sveta Občine Trbovlje, da naj na naslednji seji občinskega sveta HSE Trbovlje predstavi rezultate naročenih strokovnih analiz odloženega materiala in da bodo predlagali, naj Policijska postaja Trbovlje pogosteje izvaja nadzor nad dovažanjem tovornih vozil z naloženo odpadnim materialom na območje bivših eksploatacijskih površin.

Besedilo in foto: Martina Drobne