Predsednica sveta staršev Osnovne šole Tone Okrogar Simona Opalk Pirnovar je na začetku povedala, da so starši v zadnjih letih že večkrat pozivali k ukrepanju, a je bil trud zaman. Župana Matjaža Švagana je pozvala, naj pove, kaj namerava občina na tem področju ukreniti.
Župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je spregovoril o razpisih, na katere so projekt doslej neuspešno prijavljali. »To ni neuspeh šole ali neuspeh občine,« je povedal. »Kriza je, sredstev za investicije do leta 2020 ali še dlje naj ne bi bilo.«

Zbrane in še posebej župana je nagovorila tudi ravnateljica Nataša Grošelj. »Ni več velike želje po novi telovadnici,« je povedala. »Zdaj je to velika potreba.« Telovadnica je dotrajana, slabo izolirana, zaradi tega je pozimi v njej večkrat mrzlo.

Svojo podporo je šoli ponudil poslanec Marjan Dolinšek. »Povejte, kje lahko pomagam in bom.« Župan občine pa je zbranim dal svečano obljubo. »V 18 mesecih, kolikor še imam mandata, boste tu videli stroje in se bo gradila nova telovadnica. In to vam obljublja Matjaž Švagan,« je pribil župan.

Martina Drobne