Zagorje ob Savi in Zaprešić se želita povezati v okviru projekta čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška, katerega cilj je izboljšati institucionalne zmogljivosti in učinkovitost javne uprave na področju trajnostne mobilnosti. Občini se bosta prijavili na razpis EU programa Čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško. Projekt spada pod vsebinski sklop Zdrava, varna in dostopna obmejna območja, skladen pa je tudi z zelenimi razvojnimi smernicami ter nastajajočo Celostno prometno strategijo občine Zagorje ob Savi.
Obe občini se soočata s podobnimi izzivi, zato tako Švagan kot namestnik župana občine Zaprešić Damir Benčević s strokovnimi sodelavci verjameta, da je sodelovanje med občinama dobra zamisel in iščeta načine, kako bi se lahko povezali na področju raziskav, razvoja, gospodarstva, kulture in športa.

Medsebojni obiski pa s tem niso končani. Zaprešić bodo predstavniki Zagorja obiskali avgusta, do tedaj pa bosta obe občini razvijali ideje za čim učinkovitejše sodelovanje.

ZT