nedelja, 19 maja, 2024

Iz te kategorije

Subvencije tudi za socialno šibke

Tako poleg izboljšanja kakovosti zraka ta ukrep prispeva k zmanjševanju energetske revščine, so dejali na Eko skladu. Po novem so do teh spodbud upravičeni tudi prejemniki varstvenega dodatka in tisti prejemniki redne denarne socialne pomoči, ki so najemniki občinskih stanovanj.

Eko sklad že od konca leta 2015 občanom, ki prejemajo redno denarno socialno pomoč in so lastniki, solastniki ali etažni lastniki stavbe ali stanovanja, ki se nahaja na enem izmed območij, degradiranih zaradi onesnaženega zraka (tudi v Zasavju), v celoti pokrije strošek zamenjave starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi, okolju prijaznejšimi kurilnimi napravami na lesno biomaso.

Višina posamezne nepovratne finančne spodbude ostaja enaka kot doslej, in sicer do 100 odstotkov priznanih stroškov naložbe, a ne več kot 8.000 evrov za malo kurilno napravo na lesno biomaso, 4.000 evrov za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom in 2.000 evrov za enosobno kurilno napravo. Spodbuda se lahko nakaže tudi neposredno na bančni račun izvajalca, tako da prejemnikom spodbude ni potrebno založiti sredstev za izvedbo naložbe.

Razpis je objavljen na tej povezavi.

ZT

Eko Sklad

Isti avtor