Letos so močni nalivi precej poškodovali strugo potoka Strahoveljščica na območju Strahovelj v KS Kisovec. Direkcija RS za vode je za izvajalca sanacije izbrala podjetje Hidrotehnik. Občina bo pridala piskrček in ob sanaciji poskrbela še za ureditev primarnega vodovoda.

Zaradi letošnjih obilnih padavin, ki so povzročile poškodbe na vodotoku Strahoveljščica na območju Strahovelj (KS Kisovec), se je Občina Zagorje skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za vode lotila sanacije poškodb.

Gre za sanacijo v dolžini 500 metrov od vasi dolvodno do podjetja Xella Porobeton Kisovec, kjer je vodotok ob močnejših nalivih poplavljal tovarniško dvorišče.

Izvajalec del, podjetje Hidrotehnik d. o. o. Ljubljana, bo postavil regulacijske oporne zidove in delno prekril potok, naložbo, ocenjeno na 600.000 evrov, bo financirala Direkcija RS za vode.

Občina Zagorje pa bo financirala menjavo primarnega vodovoda iz vodnih virov Šemnik in Strahovlje za potrebe naselij Kisovec in Zagorje. Naložba, ki poteka sočasno s sanacijo Strahoveljščice, je vredna 50.000 evrov.

Dela že potekajo in bodo zaključena letos jeseni.

Savus

Foto: arhiv Občine Zagorje