V teh dneh objavljamo, kaj je novega v zasavskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih. Tokrat je na vrsti Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje. Odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala ravnateljica STPŠ Vesna Kralj.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje sta bila oba meseca poletnih počitnic v znamenju sanacij oz. gradbenih del v obeh šolskih zgradbah. V obeh šolskih zgradbah smo sanirali in posodobili alarmni in video nadzor, prav tako smo na obeh lokacijah menjali senčila. Na Novem domu smo med poletnimi počitnicami sanirali vhod v šolo, dokončana so bila dela v veliki strojni delavnici, kjer smo menjali tlake in v prvem tednu septembra so bila dokončana dela prenavljanja centralnega ogrevanja. Skupni zneski vseh sanacij, ki jih je pokrilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport so presegli 130.000 evrov.

Koliko dijakov v letošnjem šolskem letu obiskuje vašo šolo? Koliko oddelkov?

V letošnjem šolskem letu je na Srednji tehniški in poklicni šoli vpisanih 336 dijakov v sedmih izobraževalnih programih. V prvih letnikih je 128 dijakov. Prvič imamo na šoli dva prva letnika dijakov v izobraževalnem programu tehnik računalništva. Oblikovali smo 16 oddelkov, od tega so tri skupine, ker je število dijakov nižje od normativov, 5 oddelkov pa je kombiniranih.

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto? Kako so stekli prvi dnevi pouka in dejavnosti na šoli?

Zame so bile priprave na novo šolsko leto kar izziv, saj sem z ravnateljevanjem nastopila letos 1. julija. Na srečo poznam kar veliko pedagoških zadev, saj sem se v dvajsetih letih marsikaj naučila od Marjetke Bizjak, moje predhodnice.

Na prvi šolski dan smo se dobro pripravili, delo nam je otežil izpad internetne povezave. Kljub temu so dijaki dobili prvi šolski dan vsa potrebna navodila in informacije o pouku – urniku, interesnih dejavnostih, praktičnem izobraževanju pri delodajalcih, o šolskem koledarju, hišnem redu, statusih, … Verjetno preveč informacij za dve razredni uri. Po prvem tednu pouka imamo na šoli pozitivne vtise  in upamo, da bo to šolsko leto spet normalno šolsko leto brez strogih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, predvsem pa brez pouka na daljavo.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Večji dogodek, ki ga načrtujemo v šolskem letu 2022/2023, je prav gotovo konferenca TRiii. Želimo nadaljevati uspešno povezovanje šole z gospodarstvom in z drugimi ustanovami, omogočiti dijakom, da predstavljajo svoje zaključne izdelke in projekte, spodbujati inovativnost in podjetništvo.

Naša šola se je že v preteklem šolskem letu vključila v pilotno skupino šol v projekt KIPSI oz. BlendVet, ki ga za Slovenijo koordinira Center za poklicno izobraževanje. V tem projektu sodelujejo poleg petih slovenskih srednjih šol tudi izobraževalne ustanove z Irske in Norveške. V triletnem projektu, katerega namen je vzpostaviti kombinirano poučevanje in učenje, bo nastal model aktivnega in samostojnega učenja dijakov z mnogimi digitalnimi kompetencami. Učitelj bo v delu vsebin posameznega strokovnega modula ali predmeta mentor, ob tem pa bodo nastajala (že nastajajo) nova učna gradiva. Na šoli je v projekt KIPSI vključenih šest učiteljev in trije oddelki.

Dva učitelja sta se vključila v projekt MINUT, ki temelji na vključevanju digitalnih kompetenc v naravoslovne predmete.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

V letošnjem šolskem letu je na šoli zaposlenih 42 delavcev. Pet sodelavcev je s 1. 9. 2022 z nami v kolektivu prvič. Dva učitelja že več let na naši šoli dopolnjujeta učno obvezo.

 

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako?

Tudi pri nas se že pojavlja problem na področju zaposlovanja. Mislim, da bo v naslednjih letih  najtežje dobiti učitelje za strokovna področja elektrotehnike, strojništva in računalništva, pa verjetno na področju naravoslovja. Za tekoče šolsko leto nam je uspelo pokriti vsa predmetna področja in trenutno lahko nemoteno izvajamo vse oblike pouka.

Savus

Foto: arhiv Savus