Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Danes je na vrsti Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala njihova ravnateljica Vesna Kralj. Jutri bomo objavili odgovore iz SŠ Zagorje.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje smo v času poletnih počitnic v sklopu vzdrževalnih del menjali požarno centralo, investicija je bila vredna 10.000 evrov. Na precej bolj zahtevni in dražji zadevi še čakamo odobritev s strani MVI, to pa sta rušitev dela strojne delavnice in sanacija kanalizacije s prestavitvijo dela toplovoda. Ta investicija znaša 188.000 evrov. Na šoli smo sami preuredili dva prostora, eno učilnico in eno strojno delavnico, da bo praktični pouk s področja strojništva sploh mogoče izvajati.

Koliko dijakov bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo vašo šolo? Koliko oddelkov?

V novem šolskem letu je na STPŠ Trbovlje 380 dijakov v sedmih različnih izobraževalnih programih. Oblikovali smo 18 oddelkov, od tega je pet oddelkov kombiniranih. Glede na preteklo šolsko leto je na naši šoli 45 dijakov več. Velik delež naših dijakov je vozačev. Upamo, da v tem šolskem letu ne bo tako velikih težav pri avtobusnih povezavah, kot so bile na začetku prejšnjega šolskega leta.

Koliko od teh je dijakov prvih letnikov?

V prvih letnikih je 162 dijakov.

 

 

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto?

Strokovni aktivi na šoli so pripravili načrte aktivnosti za novo šolsko leto, učitelji so pripravili fine kurikule, ob tem imamo različna izobraževanja o fizični in psihološki varnosti ter umetni inteligenci, učitelji splošnih predmetov so se udeležili študijskih skupin, seveda je bilo precej dela s pripravo urnikov. V zadnjih dneh pred novim šolskim letom je bilo na šoli spet zelo živahno, urejali smo kabinete, učilnice, v knjižnici smo pripravili komplete učbenikov iz učbeniškega sklada, ki so jih dijaki prevzeli v prvem tednu septembra.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

V tem šolskem letu bomo na naši šoli izvedli 9. državno tekmovanje iz risanja projekcij in kotiranja – PIKO 2023/24, ki se ga udeležijo dijaki vseh slovenskih šol, kjer izvajajo izobraževalni program strojni tehnik. Načrtujemo tudi izvedbo konference TRiii. Šola se vsa leta tesno povezuje z gospodarstvom in tudi z drugimi zavodi in inštitucijami v Zasavju, kar bomo seveda nadaljevali. Zelo pomembno je sodelovanje naše šole z osnovnimi šolami in tudi v tem letu načrtujemo za zasavske osnovnošolce tehniške dneve.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Seveda bi potrebovali še kakšno učilnico, računalnico, predvsem pa novo ročno strojno delavnico – preden pridemo do nove, moramo porušiti obstoječo, v kateri praktični pouk ne bo potekal.

 

Se boste v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Vključili se bomo v projekt Digitrajni učitelj, zagotovo pa bodo stekli tudi projekti, ki jih načrtujejo posamezni strokovni aktivi samostojno, ali pa v obliki medpredmetnih povezav. Prijavili se bomo na razpis MVI s področja celovitega razvoja digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

Z novim šolskim letom je na šoli 43 zaposlenih.

 

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Tudi mi se soočamo s kadrovskimi težavami, predvsem s pomanjkanjem učiteljev za poučevanje strokovnih modulov. Zelo smo veseli, da nam je uspelo za tekoče šolsko leto kadrovsko pokriti vsa predmetna področja.

BS

Foto: arhiv Savus