Gre za spodbude, ki jih bo občina namenila začetnim investicijam in investicijam v širjenje dejavnosti in razvoj. Namenjene so tudi odpiranju novih delovnih mest in samozaposlovanju. Občina bo sofinancirala tudi delovanje mladih podjetij ter podjetniške krožke za osnovnošolce in srednješolce.

V okviru razpisa je na voljo 100.000 evrov nepovratnega denarja. Zanj lahko do 9. aprila kandidirajo samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske družbe s sedežem v občini Trbovlje.

ZT