Preverite oglase za prosta delovna mesta, morda najdete nov izziv zase! Opazite številne oglase za prosta delovna mesta? Povpraševanja po kadru je zelo veliko, tako veliko kot že dolgo ne, kandidatov pa je v bistvu premalo. Situacija pravzaprav sili podjetja v razmislek, kako rešiti pomanjkanje (so)delavcev kratkoročno in dolgoročno.

Drugačni kriteriji za delo

Kako privabljati nove sodelavce in kako obdržati obstoječe zaposlene? Počasi so se že začeli spreminjati kriteriji oziroma zahteve za zasedbo posameznega delovnega mesta. In sicer v smislu zniževanja kriterijev oziroma zniževanja zahtev. Obenem se vrata odpirajo ženskam tudi na tipično moška delovna mesta. Pomanjkanje določenih znanj in kompetenc delodajalci rešujejo z lastnimi izobraževalnimi programi, treningi ali z več mentorji novo zaposlenim. Vedno bolj so delodajalci odprti za sodelovanje z aktivnimi upokojenci, vrata počasi odpirajo tudi beguncem in priseljencem.

Priložnost za pogajanja

Je pa trenutna situacija zagotovo zelo ugodna za vse, ki iščejo zaposlitev ali pa si želijo novo službo. Pomanjkanje kadra na trgu dela je lahko tudi priložnost za pogajanja za višjo plačo in ostale boljše pogoje dela, kot je to na primer delovnik (krajši delovnik, manj izmen), delovna oprema ali pa tudi dodatni dnevi dopusta in podobno.

Če vam delo to omogoča in si to želite, preverite na primer, ali bi vam delodajalec omogočil hibridno delo, prilagodljiv delovnik ali morebiti dodatno izobraževanje. Ni skrivnost, da se podjetja zavedajo, da je ne le težje, temveč tudi precej dražje najti in usposobiti novo zaposlenega kot obdržati obstoječega.

Priložnost za prezrte

Trenutno situacijo pa lahko izkoristite tudi vsi tisti, ki menite, da ste bili morda do sedaj prezrti. Podjetja, ki gradijo na svoji organizacijski kulturi, strpnosti, sprejemanju raznolikosti in spoštovanju drugačnosti nimajo zadržkov pri sprejemanju kadrov, ki prihajajo od drugod. Nenehno vzpostavljajo in tudi prilagajajo takšne kadrovske prakse, ki omogočajo čim bolj hiter in učinkovit »onboarding« oz. vključevanje v delovno okolje, ne glede na starost, spol ali narodnost zaposlenih.

Priložnost za mlade

Situacija na trgu dela pa odpira priložnosti ne le upokojencem, ki smo jih že omenili, ampak tudi študentom oziroma dijakom. Pretekla vlada je poskušala zapolniti vrzel pomanjkanja kadrov s povečanjem števila ur, ki jih lahko opravijo upokojenci, dvignila je urno postavko za študentsko delo.

Mladim svetujemo, da so bolj zahtevni pri izbiri počitniškega ali občasnega dela. Da poiščejo priložnosti na področju, na katerem se izobražujejo ali na področju, ki jih zanima in bi delo z veseljem opravljali. Tako bodo že pred samim zaključkom formalnega šolanja oziroma študija dobili vpogled v delovne naloge, procese dela, določene postopke, organizacijsko klimo, in podobno.

Interes za sodelovanje z mladimi opažamo tudi pri podjetjih. Ta vse bolj intenzivno na različne načine nagovarjajo mlade, ko so ti še v procesu formalnega izobraževanja. Lahko preko hitrih zmenkov z delodajalci, lahko preko kadrovskih štipendij, lahko preko študijskih praks ali vključevanj v različne povezovalno izobraževalne dogodke.

Vlaganje v lasten tim

Vlaganje v lasten tim izboljšuje tudi organizacijsko kulturo, moralo in občutek pripadnosti ter pozitivno vpliva na storilnost in zavzetost zaposlenih. Vse to je naloga podjetij oziroma delodajalcev. Vi pa k temu lahko veliko dodate. Kako?

Vsak od nas se lahko potrudi preseči svoje predsodke in zadržke do ljudi različnih starosti, različne rase, narodnosti ali različne veroizpovedi. Vsak od nas lahko poskuša preseči predsodke do ljudi, ki jim naš jezik in naše kulturno okolje ni poznano. Zavedati se moramo, da smo v nenehno spreminjajočem se delovnem okolju – svet je manjši in v naše okolje vstopajo različni sodelavci. Mozaik ljudi, ki prinašajo različna ozadja, različne sloge in raznovrstne poglede, je bistvena prednost za delovanje skupine, za pravo timsko delovanje.

Ni vedno preprosto, v realnosti je težko, kompleksno in težavno, pa vendar – naj bo naš skupen cilj izkoristiti potencial vseh. Naše delovno okolje naj bo takšno, kamor se ne vračamo s »kepo v želodcu« in slabo voljo, temveč s pozitivizmom in zadovoljstvom.

Alenka Kraljičpsihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovski  družbi Trenkwalder

Foto: Trenkwalder4