Plaz nad stanovanjsko hišo na Župančičevi cesti v Zagorju ob Savi po dosedanjih ugotovitvah strokovnjakov na terenu ne ogroža poslopja na takšen način, da bi bilo treba izseliti stanovalce. Glavnina zemeljske gmote in ostankov porušenega opornega zidu v obsegu kakih 30 kubičnih metrov, se je zrušila na dvorišče ob hiši, delno tudi za hišo, tako da trenutno delavci odstranjujejo material, da bi zagotovili dostop stanovalcem v zgornje nadstropje, mansardo. Na terenu so geologi, ki bodo ugotovili, kako postopati naprej, saj je sestava pobočja geološko neugodna zaradi razmočene gline, zato bo mogoče celotno plazino odstraniti šele po geološkem poročilu. Šele potem bodo lahko pričeli graditi nov oporni zid. Odstranjevanje plazine in ogled strokovnjakov na terenu je organizirala občina Zagorje ob Savi.
Včeraj ob 12.30 pa je v bližini naselja Šklendrovec v občini Zagorje prišlo do podora kamenja v strugo potoka. Večji nanos kamenja je ogrožal lokalni most. Podor si je poleg gasilcev PGD Zagorje mesto ogledal tudi poveljnik CZ občine Zagorje. Pristojne službe so pristopile k odstranjevanju podora.

MP