Podatke iz letnih poročil za leto 2019 je AJPES predložilo 1.018 družb s sedežem v Zasavski regiji, 9 manj kakor za leto 2018 in 1.311 podjetnikov s sedežem v Zasavski regiji, 24 manj kakor za leto 2018. Rezultate so predstavili tudi na nedavni tiskovni konferenci Ajpesa v Trbovljah.

Na manjše število predloženih letnih poročil podjetnikov je vplivalo povečano število podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2019 že 761 oziroma 36,4 % vseh registriranih podjetnikov v Zasavski regiji .

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije se je v letu 2019 v Zasavski regiji na novo registriralo 47 družb in 348 podjetnikov, izbrisalo pa se je 65 družb in 252 podjetnikov. V letu 2019 je bilo začetih 7 stečajnih postopkov družb (v letu 2018 kar 33) in 3 stečajni postopki podjetnikov (enako kakor v letu 2018). Zaradi stečaja je bilo izbrisanih 6 družb in 4 podjetniki.

Poslovanje zasavskega gospodarstva je v zadnjih letih stabilno. Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2019, so v lanskem letu povečali število zaposlenih, prihodke, tudi prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek. Zasavske družbe so imele najvišjo rast neto čistega dobička v zadnjih treh letih (38 %), zasavski podjetniki pa so imeli nekoliko manjšo rast neto podjetnikovega dohodka kot v preteklih letih (2 %).

Zasavske družbe so v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečale znesek čistega dobička za 32% in zmanjšale znesek čiste izgube za 8 %. Neto čisti dobiček je znašal 52 milijonov evrov, 38 % več kakor v letu 2018. Družbe so zabeležile rast skupnih prihodkov in tudi prihodkov na tujem trgu za 7 %, rast neto dodane vrednosti za 10 % ter povečale število zaposlenih za 3 %. Prihodki na zaposlenega so se povečali za 4 %, povprečna mesečna plača na zaposlenega za 3 %, neto dodana vrednost na zaposlenega pa za 7 %.

Savus

Foto: arhiv Savus