Prijavitelj projekta je Razvojni center Novi Materiali oziroma RC eNeM, ki je v sodelovanju s podružnico Steklarne Hrastnik, podružnico ETI, podružnico TKI in podružnico Iskre pripravil projektno vlogo. Ta nosi naslov Optimizacija pretvorbene energije za zmanjšanje deleža rabe fosilnih goriv z vodikom pri taljenju industrijskega jekla. Z vlogo so se potegovali za nepovratna sredstva na razpisu Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.
Njihova prijava je bila na razpisu uspešna. Vloga je prejela 85 točk od 100, s tem pa skoraj milijon in pol nepovratnih sredstev, ki jih za projekt namenjata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S tem bodo delno krili stroške projekta, ki znašajo skoraj štiri milijone evrov.

V okviru projekta želijo razviti sistem pridobivanja vodika, ki bi ga uporabljali za delovanje nove peči za taljenje jekla. Obenem želijo začeti iz obnovljivih virov pridobivati lasten vodik. Sistem nameravajo vzpostaviti v Steklarni Hrastnik, kjer želijo del fosilne energije zamenjati z vodikom.

ZT