sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Srednja šola Zagorje, šola danes – za jutri

Koraki v prihodnost

V Srednji šoli Zagorje izvajamo različne izobraževalne programe: zdravstvena nega, trgovec, gastronomske in hotelske storitve, pomočnik v biotehniki in oskrbi, ekonomski tehnik in gastronomija. V šoli se trudimo, da ustvarjamo prijetno in prijazno delovno okolje, saj pouk poteka v prenovljenih in sodobno opremljenih učilnicah z računalniki in projektorji. Pouk se odvija tudi v specializiranih učilnicah, kot so računalniška učilnica in učilnice za praktični pouk zdravstvene nege, kuharstva, strežbe, učnega podjetja ter oblikovanja in izdelave tekstilnih izdelkov.

Srednjo šolo Zagorje v letošnjem šolskem letu obiskuje 340 dijakov, v manjšem številu dijakov pa vidimo predvsem prednosti, saj lahko več pozornosti posvečamo medsebojnim odnosom ter osebnemu in poklicnemu razvoju dijakov. Z različnimi oblikami dela, ki potekajo v okviru interesnih dejavnosti in projektnega tedna, razvijamo ustvarjalnost, poudarjamo pomen vrednot in poklicnih kompetenc posameznega poklicnega področja. Nekatere projekte in dejavnosti na šoli razvijamo že vrsto leto, v zadnjih letih pa smo jim dodali še nekaj novih.

Številni mednarodni projekti so postali kar stalnica naše šole. Dijakom z njimi ponudimo možnost, da pogledajo, kaj je za mejami domovine, pridobijo mednarodne izkušnje in spoznajo kulturo, jezik ter šolske sisteme drugih evropskih držav. V okviru projektov Comenius in Leonardo Da Vinci smo sodelovali v projektih s Češko, Belgijo, Avstrijo, Španijo in Francijo. V projektu Erasmus+ smo omogočili 30 dijakom programa zdravstvena nega in gastronomija opravljanje praktičnega usposabljanja z delom v tujini. Praksa in življenje v Milanu so za dijake posebna izkušnja. Nudi jim vpogled v italijansko kulturo, navade in drugačno mentaliteto, hkrati pa od njih zahteva prilagajanje in samostojnost ter uporabo tujega jezika v vsakdanjem sporazumevanju. Dijaki so z enomesečnim PUD-om v Milanu pridobili ogromno delovnih in življenjskih izkušenj ter spoznanj, ki so neprecenljiva. Z Europassom pa bodo imeli dobre reference pri bodočih delodajalcih.

Novost lanskega šolskega leta je mednarodniprojekt Odgovorno s hrano (Eat responsibility). Izvajamo ga v okviru Eko šole, poleg Slovenije je vključenih še 8 partnerskih držav. Projekt bo potekal tri leta. Osrednja tema projekta je hrana, vpliv hrane na naše zdravje in življenjski slog. S projektom želimo med mladimi, njihovimi starši in v lokalni skupnosti povečati zavedanje in razumevanje o medsebojni soodvisnosti lokalnih in globalnih prehranjevalnih verig ter jih motivirati in usposobiti za bolj odgovoren način prehranjevanja. Sledili bomo metodologiji 7 korakov, pripravili akcijski načrtin izvajali veliko dejavnosti za uresničitev zastavljenih ciljev.

Februarja 2015 je postala Srednja šola Zagorje prva izvajalka mednarodnega programa za mlade MEPI v Zasavju. Njegovi začetki segajo v leto 1956 kot Priznanje vojvode Edinburškega. Program se je zelo hitro širil po Evropi in svetu in ob koncu prejšnjega stoletja je prispel tudi v Slovenijo. Izvajalke programa želimo pomagati mladim razvijati tista področja, ki jih še posebej zanimajo, kjer so mogoče šibki in želijo biti uspešnejši. Krepijo se medvrstniške in medgeneracijske vezi, samozavest, dijaki pridobivajo nova znanja, ki so pomembna za udeleženčevo osebnostno rast in lažjo pot v svet odraslih. Lansko leto so prvi dijaki že osvojili bronasto priznanje, 6. marca 2018 pa bo v prostorih Steklarne Hrastnik potekala slavnostna podelitev, na kateri bodo dijaki prejeli bronasta in tudi srebrna priznanja.

V okviru interesnih dejavnosti imajo dijaki predvidene različne dejavnosti, kot so športni dnevi, ogledi kulturnih znamenitosti, obiski izobraževalnih ustanov … Na ta način dijaki poglabljajo in razširjajo splošno in posebno znanje ter odkrivajo področja, ki niso opredeljena z izobraževalnim programom. Pred nekaj leti se je porodila ideja, da bi na podjetniški način združili vse te vsebine in jih izvedli v obliki tabora nekje zunaj šole. V letošnjem letu so se dijaki zdravstvene nege udeležili taborov na Debelem rtiču in v Radencih ob Kolpi, v preteklih letih pa smo za dijake organizirali tabore še na Rakitni in na Mrzlici. Nadarjeni dijaki so se v preteklih letih udeležili raziskovalno-naravoslovnih taborov v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.

V šolskem letu 2016/2017 je naša šola postala Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Program, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, je namenjen srednjim in poklicnim šolam v Sloveniji. Dijaki so v programu pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu, ter pridobili izkušnje o evropskem državljanstvu. Za kreativno in plodno delo so bili nagrajeni z obiskom Evropskega parlamenta v Strasbourgu, kjer so se vključili v delovanje Evrošole.

Šola dobro sodeluje z lokalnimi organizacijami. Že vrsto let v različnih aktivnostih uspešno sodelujemo z Območnim združenjem Rdečega križa Zagorje ob Savi, med drugim se naši dijaki udeležujejo regijskih preverjanj ekip prve pomoči. Do sedaj smo tekmovanje omogočili že petim skupinam dijakov, ki so skupno osvojili eno srebrno in tri zlata priznanja na regijskih tekmovanjih ter se trikrat udeležili državnega tekmovanja. Naši lanskoletni maturantje so voljo, vztrajnost in željo po izpolnitvi zastavljenih ciljev ponesli naprej ter 7. oktobra 2017 osvojili prvo mesto na 23. državnem preverjanju ekip prve pomoči.

Od oktobra 2015 na šoli deluje podjetniški krožek Ustvarjalnik. Je le eden izmed številnih, ki se pod okriljem Ustvarjalnika sočasno izvajajo še na drugih srednjih šolah po Sloveniji. Dijaki pri krožku razvijajo svojo ustvarjalnost in razmišljajo o podjetniških idejah, s katerimi si bodo morda nekoč ustvarili svoje delovno mesto. Na krožku se dijaki zelo zabavajo, saj jih vsakič čaka kakšno presenečenje. Prav tako ne zmanjka možnosti za ustvarjalno razmišljanje in skupinsko delo. V okviru podjetniškega krožka so se dijaki udeležili že dveh Start up vikendov, na katerih so dijaki z mentorji razvijali nove ideje. Na zadnjem dogodku so naši dijaki osvojili kar tri nagrade – za Najboljši pitch, za Naj družbeno koristno idejo in za Naj produkt.

Obiščete lahko šolsko spletno stran www.sszagorje.si, kjer smo za vas zbrali še več informacij o šoli, ali našo Facebook stran Srednja šola Zagorje z objavami aktualnih dogodkov.

Informativni dnevi

Vabimo vas, da z nami naredite prve korake v prihodnost in nas obiščete na informativnem dnevu. Predstavitve bodo potekale v petek, 9. 2. 2018, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 10. 2. 2018, ob 9. uri.

Predstavili vam bomo izobraževalne programe, izpostavili možnost nadaljevanja izobraževanja v programih ekonomskega tehnika in gastronomije. Pridobili boste koristne informacije o šoli, pouku, šolskih projektih in ostalih dejavnostih. Odgovorili vam bomo na vprašanja, ki se vam porajajo pred odločitvijo, kam se vpisati.

Veselimo se srečanja z vami!

Vizija šole 

Srednja šola Zagorje izvaja kakovosten vzgojno izobraževalni proces, ki temelji na sodobnih pedagoških pristopih. Nudi varno in ustvarjalno ozračje, možnosti za uveljavljanje posameznika znotraj in zunaj meja domovine, krepi občečloveške vrednote, kot so zaupanje, odgovornost, poštenje, čut za sočloveka in marljivost. Ob sodelovanju profesorjev, dijakov in staršev omogoča prepoznavnost in primerljivost v slovenskem in evropskem prostoru.

Poleg posredovanja znanja in izkušenj s področja zdravstva, gastronomije, trgovine, ekonomije in storitvenih dejavnosti spodbuja k zdravemu načinu življenja in odgovornemu odnosu do okolja. Razvija kompetentne posameznike, ki se bodo znali spopasti z izzivi življenja.

Promocijska objava

Isti avtor