ponedeljek, 22 julija, 2024

Iz te kategorije

Srednja šola Zagorje

Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Danes je na vrsti Srednja šola Zagorje, odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala njihova ravnateljica Maruša Kolar. Jutri bomo objavili odgovore iz Gimnazije Litija.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Naložbe so bile med počitnicami manjših materialnih vrednosti in so bile vezane na vzdrževalna dela v prostorih in njihovo nujno sanacijo, kjer je bilo potrebno.

Koliko dijakov bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo vašo šolo? Koliko oddelkov?

V šoli imamo 15 oddelkov in okrog 310 dijakov.

Koliko od teh je dijakov prvih letnikov?

V prvem letniku je preko 100 dijakov.

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto?

Na šolsko leto smo se pripravili v enaki meri kot vsa pretekla leta. Profesorji so se pripravili na nove izzive, poskrbeli smo tudi za lep sprejem prvošolcev in dijakov višjih letnikov.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Večja investicija je vsekakor nova fasada na polovici šolskega objekta. V bistvu gre za nadaljevanje in zaključek lani začetih del. Tako bo šola predvidoma do konca novembra dobila novo zunanjo podobo.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Izboljšave so vedno gonilna sila razvoja. Konkretnih za letošnje šolsko leto ne planiramo, vsekakor pa ostajamo inovativni ter konkurenčni ostalim zavodom, hkrati pa kot edina šola v Zasavju pričenjamo izpolnjevati akreditacijo na področju mednarodnega sodelovanja Erasmus+.

Se boste v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Ne.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

Številka ostaja enaka lanski.

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Ne srečujemo se s tovrstno problematiko, kar nas zelo veseli in potrjuje dejstvo, da smo dobra šola, zaradi česar tudi zaenkrat ni težav pri pridobivanju kadra.

BS

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor