Savus je bog Save. Zakaj smo si za spletno stran in časopis (številka, ki bo izšla konec januarja, bo nosila že takšno ime) izbrali ime Savus? Najprej zaradi izdajatelja obeh medijev, to je Zavod Savus. Drugič, ker smo želeli poenotiti ime obeh medijev. In tretjič, ker ime Savus pomeni veliko. Izhaja iz reke Save, ki povezuje najprej tri zasavske občine. Občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ki so že dolgo povezane tudi v regiji, ki se imenuje po Savi: Zasavju. Sava povezuje naše občine z občinami, ki ležijo ob njej: gorenjskimi, sosednjimi, posavskimi. S pritoki nas povezuje skoraj s celo Slovenijo. S tem, da odteče v sosednjo Hrvaško, nas povezuje tudi z drugimi državami. Lahko seveda nadaljujemo, da je pritok Donave, ki teče tudi po sosednjih Avstriji in Madžarski in do Črnega morja. Voda pa tako ali tako potuje po svetu.

Upamo, da bo življenje Savusa lažje, kot je bilo življenje Zasavskega tednika in Zasavca, ki se je na začetku precej zatikalo. Vendar smo ustvarjalci nekako zdržali in vztrajali. Zasavje nam je pri srcu. Ljudje, ki tu živijo, so včasih naporni, največkrat pa prijazni in dobri. Ljudje, ki so tu pognali korenine in jih je življenjska pot vodila v svet, svojih krajev ne pozabijo. Ker se ne dajo pozabiti.

Vsem bralkam in bralcem, ogledovalkam in ogledovalcem, ustvarjalkam in ustvarjalcem pa: Srečno v 2019. Naj bo po vašem okusu.

Marko Planinc