Društva in nepridobitne organizacije, ki niso davčni zavezanci, niso več zavezani k izdaji računov za dobave blaga in storitev, če  vrednost obdavčljivih dobav v tekočem koledarskem letu ne bo presegla 5.000 evrov in če so te dobave opravljene končnim potrošnikom. S tem se za gasilska društva, šole in druge ukinjajo davčne blagajne, ki so jim bile zaradi izdaje računov na prireditvah ali srečelovih trn v peti od januarja letos. Finančna uprava RS (Furs) ob tem opozarja, da cilj društev in drugih prirediteljev ne sme biti doseganje dobička. Če ga vseeno dosežejo, pa ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje svojih storitev.
Nepridobitne organizacije oziroma društva, ki bodo s svojimi dobavami blaga in storitev presegla prag 5.000 evrov obdavčljivih dobav, bodo lahko upravičeni do izjem. Taka izjema je na primer dobava blaga in storitev na dogodkih, kjer sredstva zbirajo na primer bolnišnice, socialno varstveni zavodi, domovi za starejše, vrtci, šole, nepridobitne športne in kulturen organizacije. Ob tem, da organizirajo svoj dogodek priložnostno in zgolj v svojo korist, pri tem pa ne sme iti za izkrivljanje konkurence.

Podrobneje spremembe obravnava Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki je stopil v veljavo v soboto, 4. junija, 2016.

ZT