V sredo, 19. aprila, je na Mlinšah potekalo 12. gledališko srečanje podružničnih šol, ki vsa leta poteka pod okriljem Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije. Gledališko srečanje na Mlinšah organizirata Podružnična šola Mlinše ter Podružnična šola Šentlambert.

Letošnje leto se je srečanja na Mlinšah udeležilo pet gledaliških skupin podružničnih šol Mlinše, Šentlambert, Vrhpolje, Pristava pri Mestinju in Svibno. Na ostalih dveh lokacijah pa še 11. Organizacijo letošnjega srečanja na Mlinšah so s sodelovanjem omogočili Kulturno društvo Mlinše, Občina Zagorje ob Savi ter JSKD OI Zagorje ob Savi.

Ideja o gledališkem druženju podružnic se je porodila na Mlinšah, ko sta PŠ Mlinše in PŠ Šentlambert pod okriljem Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije organizirali strokovni posvet na temo Ohranjanje kulturne dediščine na gledališkem odru. Prvih pet gledaliških srečanj se je odvijalo le na Mlinšah. Zaradi velikega odziva šol smo šesto srečanje razširili še na dve lokaciji, na Vrh Svetih Treh Kraljev in v Ribno. Enajst od 12. srečanj se je za naše območje izvedlo na Mlinšah, le 11. gledališko srečanje se je odvilo v Trbovljah. Na vseh lokacijah se je v 12. letih odvilo 190 gledaliških predstav, od tega 99 na Mlinšah.

Marija Ribič

Foto: Podružnična šola Mlinše