Območno združenje slovenskih častnikov Bela krajina je priredilo v soboto, 31. julija, že 23. spust po reki Kolpi. Ta tradicionalni dogodek spada med šest krovnih dogodkov Zveze slovenskih častnikov. Lani so ga izvedli bolj v simbolični obliki. Spust je mednaroden, vendar je letos hrvaško častniško združenje odpovedalo udeležbo zaradi težje COVID situacije pri njih.

Belokranjciso, kot vedno, stopili skupaj in se potrudili z organizacijo spusta z rafti po reki Kolpi. Trasa letošnjega spusta je potekala od vasi Griblje do Metlike s postankom v kampu Podzemelj.

Zjutraj smo prišli na zborno mesto na kopališču pri Metliki, kjer nas je organizator pričakal s »kačjo slino« in malico. Ko smo se zbrali vsi udeleženci (člani 8 častniških združenj, predstavniki domoljubnih in veteranskih združenj Bele Krajine in predstavnika hrvaškega častniškega združenja), so nas pozdravili Anton Kraševec, predsednik OZSČ Bela Krajina, Martin Jugovec, generalni sekretar ZSČ in županja Semiča Polona Kambič v imenu vseh treh belokranjskih županov.

Odpravili smo se na vstopno mesto na bregu Kolpe pri vasi Griblje, kjer so nas razdelili v sedem raftov. V začetku so se veslači v vsakem raftu pod vodstvom vodje rafta usposabljali v usklajenem veslanju in pri tem je marsikateri raft napravil zanimivo pirueto. Veslači so se kaj hitro uskladili in spust se je začel najprej po mirni gladini, a kaj kmalu smo prišli do prve ovire – jezu na reki. Pri njej smo izstopili iz raftov in jih previdno prenesli preko jezu, se ponovno vkrcali in odveslali naprej. Po približno pol ure plovbe smo se ustavili na hrvaški strani Kolpe in napravili nekaj skupinskih fotografij. Plovbo smo nadaljevali proti mestu za postanek – avtokampu Podzemelj, kjer nas je organizator presenetil z izdatno malico in kozarčkom rujnega. Po kratkem počitku in kopanju v reki smo ponovno zasedli rafte in nadaljevali spust po Kolpi. Spotoma smo premagali še dva jeza in kaj kmalu zaključili s spustom pri kopališču v Metliki. Skupni dogodek smo zaključili z družabnim srečanjem na obali reke Kolpe v Metliki.

OZSČ Hrastnik se je tradicionalno udeležilo spusta po reki Kolpi v sodelovanju z Brodarskim društvom Hrastnik. Skupina je letos štela 10 članov združenja, ki so bili v preteklem letu med najbolj aktivnimi pri izvedbi dogodkov našega združenja. Naši odpravi se je pridružil tudi Rado Gnjidič, član Brodarskega društva, ki je med plovbo opravljal nalogo krmarja in skrbel za varnost na vodi.

Jani Zore

Foto: Zdenko Ladiha in Jani Zore

Prejšnji članekPrijavljenih 136 inovatorjev
Naslednji članekDanes dogaja