Hrastniški svetniki so na 18. redni seji občinskega sveta največ časa posvetili razpravi o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda KRC Hrastnik.  Med dejavnosti zavoda so namreč zapisali tudi turistično, saj naj bi v okviru KRC Hrastnik pričel delovati tudi turistično informativni center.
Debato je začel svetnik Gregor Pajič, ki je opozoril, da so turistične projekte, npr. V tri krasne, v Zasavju že zastavljali, vendar niso rodili sadov. In opozoril, da se zna zgoditi podobno tudi s tem. TIC je na nivoju Zasavja financirala tudi hrastniška občina, pa se tudi ni pokazal za kaj prida rešitev, je še dodal Pajič. Prav tako je dvomil, da se bo po dveh letih zaposlen v Ticu sam preživel še tri leta. Občina namreč namerava TIC prijaviti na razpis LAS. O tem, da je na področju turizma treba kaj narediti, so razpravljali še svetniki Anton Avbelj, Vojka Povše Krasnik, Marko Funkl in Maša Kovač. Svetniki so sprejeli spremembe odloka. Prav tako so sprejeli nove cene (manjša podražitev) za storitev pomoči na domu (Dom starejših) in dodatne naloge (Center za socialno delo), kljub pomislekom Pajiča, da samo povečujejo cene. Brez razprave so sprejeli še dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Nekaj več zanimive razprave je prinesla šele zadnja točka dnevnega reda (vprašanja in pobude). Vojka Povše Krasnik je zastavila dve vprašanji. Odgovoril ji je župan Miran Jerič, ki je vodil sejo. Na prvo (letos poteka 75 let od smrti Vitka Pavliča Gvida), če mu bodo postavili pomnik, je župan odgovoril, da bodo skušali spominsko obeležje urediti do letošnjega praznika (dan upora proti okupatorju). Drugo vprašanje se je nanašalo na ureditev vodotokov po zadnjem neurju. Jerič je odgovoril, da je lansko neurje v hrastniški občini povzročilo za 5,5 milijona evrov škode. Letos nameravajo najprej urediti zajetje Jepihovec, opravili pa naj bi tudi del vzdrževalnih del na vodotokih.

Anton Avbelj je opozoril, da si krajani želijo boljšega obveščanja o težavah pri oskrbi s pitno vodo.

Marko Funkl je postavil tri vprašanja. Kaj se dogaja z Resnico? Jerič: »Področje Resnice bo letos komunalno opremljeno, potem se bo lahko pričel gradnja stanovanj.« Funkl je opozoril še, naj strokovne službe preverjajo jakost in kvaliteto brezžične povezave, saj je npr. v središču Dola ta zelo slaba. Opozoril pa je tudi na vožnjo smeti iz Posočja na Unično, kar ni v skladu z zavezami o trajnostnem razvoju. Jerič je odgovoril, da so centri za ravnanje z odpadki v Sloveniji nesorazmerno razporejeni, z odpadki od drugod pa Ceroz zagotavlja 100 odstotno zasedenost kapacitet, kar omogoča cenejše gospodarjenje z odpadki.

Marko Planinc

Prejšnji članekInvalidi igrali šah
Naslednji članekV knjižnici o konoplji