petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

Sprejem pri županji

Sprejema so se udeležili predstavniki župnije Sv. Martin Trbovlje ter župnije Trbovlje, Župnijskega urada Dobovec, predstavnik Baptistične cerkve in Islamske skupnosti, medtem ko so bili povabljeni tudi predstavniki Skupnosti za zavest Krišne, predstavniki Jehovovih prič ter Pravoslavne cerkve.
Županja jim je v svojem pozdravnem nagovoru zaželela dobrodošlico, njim in njihovim vernikom zaželela vse dobro v letu 2016 ter se zahvalila za celoletno duhovno oskrbo občanov. Tradicionalno ponovoletno srečanje, ki je eno redkih v Sloveniji in poteka že od 70-ih let, je v prvi vrsti namenjeno temu, da se izmenjajo pogledi na položaj verskih skupnosti v občini, obenem pa se spodbuja medsebojni stik različnih veroizpovedi.

Županja je opisala nekaj najpomembnejših projektov, ki v občini potekajo, ter se gostom zahvalila, da z redno duhovno oskrbo občanov pomagajo omiliti stiske, ki se v naši skupnosti pojavljajo.

Predstavniki verskih skupnosti so se zahvalili za sprejem in predstavili delo, ki ga opravljajo, povečini brez težav. Vsi so se strinjali, da je potreben medsebojni stik različnih verstev, saj je sožitje med različnimi tisto, česar si vsi želimo, ter se zahvalili za vzdrževanje stikov med predstavniki verskih skupnosti in občino.

ZT

Isti avtor