petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

Sprejem »fazanov« brez nasilja

Nasilje med vrstniki je lahko psihično, fizično ali kombinacija obojega. Nasilje lahko nad žrtvijo izvaja en posameznik, ali pa se na žrtev spravi cela skupina. Prav tako medvrstniško nasilje ni omejeno na določen kraj, pojavi se lahko povsod. Razlogi in vzroki zanj pa so pogosto netoleranca do drugačnosti, koristoljubje in želja po lastni uveljavitvi.
Tudi sprejem prvošolcev v srednjih šolah je lahko za marsikoga neprijetna izkušnja, če so starejši dijaki pri tem kakorkoli nasilni. Kot so povedale ravnateljice zasavskih srednjih šol, dijakom višjih letnikov ne dovolijo, da bi pri sprejemu novincev uveljavljali kakršnekoli nasilne prijeme.

»Zaključni letniki običajno pripravijo tako imenovano »fazančkovanje«, ki pa poteka na primerni kulturni ravni,« je dejala Jelena Keršnik, ravnateljica GESŠ Trbovlje, »udeležba za prvošolce ni obvezna, na dogodku so prisotni tudi razredniki četrtih in prvih letnikov ter drugi učitelji.«

Sprejem novincev na STPŠ Trbovlje pripravi dijaška skupnost v septembru. »Novinci morajo pokazati nekaj znanja in spretnosti, poznavanja šole, v katero so se vpisali, šolske himne … Obljubijo, da bodo spoštovali šolska pravila in spoštovali starejše dijake. Pri tem je dovolj smeha, novinci pa se ob tem ne počutijo slabo,« je sprejem opisala ravnateljica STPŠ Trbovlje Marjetka Bizjak.

Ravnateljica Srednje šole Zagorje Aljaša Urbanija pa je povedala: »Za dijake 1. letnikov smo v preteklih šolskih letih tradicionalno organizirali sprejem, seveda pa ne dovolimo, da bi starejši dijaki novince sprejemali kar malo po svoje.«

TPK

Isti avtor