ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

Sprejeli trboveljske prvošolce

Na OŠ Trbovlje, OŠ Alojza Hohkrauta in OŠ Tončke Čeč v Trbovljah so 1. septembra svečano sprejeli prvošolce. Pozdravile so jih ravnateljice in učiteljice, s prijaznimi besedami pa jih je v novo šolsko leto pospremila tudi trboveljska županja Jasna Gabrič.
Prvošolcem je Občina Trbovlje za popotnico izročila posebej zanje izdelane brezčrtne zvezke, v katere bodo že kmalu risali, ustvarjali in zapisovali prve črke ter številke. Vsaki izmed osnovnih šol je Občina podarila tudi paket knjig, slikanic in pesniških zbirk, ki jih učenci prvega in drugega razreda potrebujejo za osvojitev bralne značke Tončka Knjigoljuba.

ZT

Isti avtor