Občina Zagorje ob Savi je 29. marca 2017 v vednost prejela okoljevarstveno dovoljenje za predelavo – recikliranje odpadkov v proizvodnji izdelkov iz plastičnih mas, ki ga je Agencira RS za okolje (ARSO) izdalo upravljavcu Kum-plast Zagorje ob Savi, PE Kisovec na naslovu v Lokah. Nekaj kasneje, 11. aprila so prejeli še okoljevarstveno dovoljenje za predelavo – recikliranje odpadkov v proizvodnji izdelkov iz plastičnih mas, ki so ga izdali upravljavcu Kum-plast Zagorje ob Savi na lokaciji Selo pri Zagorju.
Kot so sporočili v obvestilu za javnost na Občini Zagorje, občani in Občina z oddajo obeh vlog in začetkom upravnih postopkov niso bili seznanjeni, zato posledično niso imeli možnosti podajati svojih mnenj in pripomb. »Neobveščenost javnosti o podanih vlogah je onemogočila najbližjim sosedom in Občini podajo zahtevkov za status stranskih udeležencev v postopkih in s tem učinkovito zagovarjanje pravice do zdravega življenjskega okolja,« so zapisali v izjavi za javnost.

V sporočilu so iz Občine Zagorje zapisali še: »Od samega začetka obratovanja Kum-plastove proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas v Kisovcu krajani opozarjajo na smrad, ki se širi v okolici proizvodnih prostorov. Občina Zagorje ob Savi je v letu 2015 od Inšpektorata za okolje in prostor prejela pojasnilo, da Kukm-plast ne potrebuje okoljevarstvenega dovoljenja za emisije snovi v zrak, vode in tudi ne okoljevarstvenega dovoljenja za hrup. S strani Občine naročene meritve neprijetnih vonjav in analiza vzorcev onesnaženega zraka v Kisovcu (Studio okolje, 22. 6. 2016) so pokazale intenziven smrad ter povišane vrednosti benzena, toluena, etilbenzena in ksilenov.«

Občina Zagorje ob Savi se je na obe okoljevarstveni dovoljenji izdani upravljavcu Kum-plast pritožila in zahtevala razveljavitev obeh dovoljenj.  ARSO je obe pritožbi Občine s sklepoma zavrgel. 30. maja 2017  je Občina Zagorje ob Savi zoper oba sklepa oddala pritožbi, v katerih so tudi natančneje razložili svoje argumente.

ZT

Prejšnji članekNa Marnem že drugič praznik sivke
Naslednji članekObujali spomine na šolska leta