ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Sporni prenos zakonskega člena

Kot je v svoji izjavi za javnost zapisalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), je 23. marca prejelo e-sporočilo Evropske komisije glede pravilnosti postopanja, ki potrjuje obveznost prenosa tega člena.
Na sporočilo MOP-a pa se je odzval tudi Eko krog, ki vztraja pri svojih trditvah, da nameravan prenos člena ni obvezen. Gre za člen v Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1I), ki dovoljuje industriji obratovanje izven standardov najbolj razpoložljivih tehnologij (BAT), če bi upoštevanje BAT zanjo predstavljal »prevelik strošek«. Po mnenju Eko kroga ministrstvo ne navaja nobenih dokazov, da naj bi v e-sporočilu komisija potrdila obveznost prenosa omenjenega člena.

»Pričakovali bi najmanj kopijo zaprosila MOP Evropski komisiji za obrazložitev in kopijo odgovora Evropske komisije,« pravijo aktivisti Eko kroga. Sami so objavili mnenje pravne svetovalke Evropske komisije, ki so ga prav tako prejeli 23. marca in v prostem prevodu pravi: » … Zato načeloma pričakujemo, da bi vsaka država članica prenesla tudi mehanizem odstopanja v skladu s členom 15(4). Vendar imajo v skladu s 193. členom Pogodbe o delovanju EU države članice pravico, da ohranijo ali uvedejo strožje zaščitne ukrepe pod pogojem, da so takšni ukrepi združljivi s pravom Unije in so napovedani.«

Evropska komisija nas torej napotuje na 193. člen pogodbe, so prepričani v Eko krogu. »To smo tudi ves čas govorili: država članica ima možnost in pravico uveljavljati strožje standarde – predvsem pa zadev ne poslabšati, kot se namerava zdaj z ZVO-1I. Ponavljamo, da imamo ta trenutek idealno priložnost, da sprejmemo zakonodajo po meri prebivalcev Slovenije, dokler pa takšnega predloga še ni na vidiku, ne sprejemajmo novih slabih zakonov.« Eko krog ob tem poziva MOP, da javnosti predstavi omenjeno e-sporočilo Evropske komisije, poslance pa, naj omenjenega zakona ne sprejmejo.

ZT

Isti avtor