torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Eko krog opozarja na sporno uredbo

»Nova vlada je že na prvi dopisni seji poskrbela, da se bo okoli nje dvigal hrup,« je pred tiskovno konferenco povedal Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog. Po konferenci pa je v sporočilu za javnost napisal: »Sporno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba-hrup), ki mnogim obstoječim virom ukinja aktivni status vira ter omiljuje dovoljene vrednosti hrupa, je prejšnja vlada sprejela 22. junija, torej v medijski senci, skoraj tri tedne po volitvah, ki so jo odnesle. Glede na takratna napotila Službe RS za zakonodajo odhajajoči vladi, v Eko krogu ugotavljamo, da Uredbe-hrup kot vlada v odstopu niti ne bi smela sprejeti, saj pri tem ne gre za tekoče posle. V Eko krogu smo zato skupaj z nekaterimi somišljeniki z izkazanim pravnim interesom takoj vložili pobudo za presojo ustavnosti te uredbe.«

Ob presojanju njihove pobude je Ustavno sodišče RS sedaj že novi Vladi poslalo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja sporne Uredbe. Na 1. dopisni seji 19. septembra se je Vlada, po Macerlovih besedah, presenetljivo postavila proti navodilu Ustavnega sodišča, podala je namreč mnenje, da pogoji za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe-hrup niso izpolnjeni in da pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti.

»V Eko krogu menimo, da je Ustavno sodišče RS več kot sposobno ugotoviti, kdaj je potreben in izkazan pravni interes, preden poda predlog državnemu organu,« je Macerl zapisal v obvestilu za javnost, »če procesne predpostavke (kot so pravni interes, roki ipd.) ne bi bile izpolnjene, bi Ustavno sodišče zagotovo že samo zavrglo pobudo. Izvršna veja oblasti se ne sme postavljati nad vrhovnega predstavnika sodne veje oblasti, saj s tem ruši državno ureditev delitve oblasti na sodno, izvršno in zakonodajno. Na razgovoru za službo okoljskega ministra je gospod Leben obljubil dialog s civilno družbo, okolje pa, da bo postavil na prvo mesto. Izrazil je tudi mnenje, da Uredba-hrup, ki jo je sprejela prejšnja vlada, »ni optimalna«. Glede na to bi pričakovali, da se bo odločno zavzel za okolje in ukinitev Uredbe.« Macerl obvestilo za javnost zaključi z vprašanjem, kakšno stališčeje zastopal novi okoljski minister na 1. dopisni seji Vlade, ter kdo so bili akterji, ki so odgovorni za takšen odziv Vlade na poziv Ustavnega sodišča.

ZT

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor