22. marec je svetovni dan voda. Namenjen je opozarjanju na pomen in vpliv vode na naša življenja ter izboljšanju našega odnosa do voda. Letošnja tema so odpadne vode in kampanja “Ne uničujmo voda!”, ki je namenjena zmanjšanju odpadnih voda in njihovi ponovni uporabi. »Kdor za odpadno vodo skrbi, lahko ob čisti vodi živi!« je zapisano na trboveljskem vozilu za čiščenje kanalizacije in odvoz fekalij. Odpadno vodo je potrebno odvesti v kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo. Tu pa se odpadna voda očisti do te mere, da se lahko vrne v naravo oz. v krožni tok brez škodljivega vpliva na okolje. V kanalizaciji pa žal ne pristane samo odpadna voda, ampak tudi ostanki naše hrane, odpadno olje in drugi odpadki, ki mašijo odtoke in cevi. Zaradi ostankov hrane se množijo tudi podgane. Na podeželju in območjih, kjer ni predvidene javne kanalizacije, je potrebno očistiti odpadno vodo s pomočjo malih komunalnih čistilnih naprav, rastlinskih čistilnih naprav ali pa jo odvajati v nepretočno greznico, ki jo prazni komunalno podjetje. Z vodo je torej potrebno skrbno ravnati v vseh delih vodnega kroga: od črpanja oz. zajema sladke vode, njene predhodne obdelave, oskrbovanja, uporabe, zbiranja odpadne vode in nadaljnje obdelave oz. čiščenja, do uporabe prečiščene vode ali njenega izpusta v okolje, ponovnega črpanja in začetka novega vodnega kroga.22. april pa je dan Zemlje. Pa Zemlja in voda na njej res lahko praznujeta? V Sloveniji smo dosegli velik napredek na področju ravnanja z odpadki, ločevanja in sanacij divjih odlagališč. Teh je sicer še vedno veliko, a odnos ljudi do odlaganja odpadkov v naravi je vse bolj odklonilen. Odpadkov in smeti v naravi je precej manj kot nekoč in tudi precej manj kot v večini evropskih držav. Okolje brez odpadkov je postalo vrednota in generacije, ki so v to okolje vzgojene, bodo to vrednoto gotovo gojile tudi naprej. (Matej Ogrin, Filozofska fakulteta Ljubljana, EOL, št. 116, str. 43, Fit media d.o.o, februar 2017) S to mislijo se lahko strinjamo tudi v Trbovljah. Akcija Očistimo in uredimo Trbovlje, ki je potekala 18. marca, je to potrdila. Odpadkov v naravi je manj kot pred leti. Predvsem so se že počistila divja odlagališča s kovinskimi sodi, starimi avtomobili, preluknjano posodo, plehnatimi nočnimi posodami. Vendar, ko sneg skopni, zelene rastlinske odeje pa še ni, se še vedno razkrijejo odpadki minulih sezon, ki so odraz človeške brezbrižnosti in malomarnosti. Večina jih je ob cestah in poteh ter na mestih, kjer se ustavljajo avtomobili. Zakaj človek v avtomobilu (ali celo na kolesu) pozabi na vse, kar se je kdaj učil o varovanju okolja? Zakaj meče odpadke med vožnjo skozi okno ali pa ustavi in pospravlja po vozilu, kot da mu prazna pločevinka predstavlja preveliko težo za nadaljevanje poti?
Bo že držal slovenski pregovor: »Kjer osel leži, tam dlako pusti.«

Vlasta Medvešek Crnkovič
Komunala Trbovlje, d.o.o.

Članek je bil objavljen v marčevski številki Zasavskega tednika.

Prejšnji članekPrvoaprilske šale na naših straneh
Naslednji članekFitnes v Evroparku