Tudi v letošnjem letu bodo v Trbovljah občanom namenili finančno podporo za nakup in vgradnjo toplotnih črpalke za centralno ogrevanje eno ali večstanovanjskih stavb na območju občine.

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občine Trbovlje v letu 2024. Z spodbudami bi radi povečali rabo obnovljivih virov energije in povečali energijsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšali prekomerno onesnaženost zraka z delci PM10 ter s tem izboljšali kakovost zunanjega zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 15 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.200 evrov za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občine Trbovlje. Nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe mora zamenjati staro kurilno napravo na les ali premog, razen če je stavba novogradnja.  Vlagatelji, ki so menjali druge naprave za ogrevanje (plinske peči, peči na kurilna olja, itd.), do nepovratne finančne spodbude niso upravičeni.

Sredstva bodo dodeljevali do porabe sredstev v skladu s proračunom Občine Trbovlje za leto 2024 po zaporedju predloženih popolnih vlog. Prednostno bodo obravnavali popolne vloge, ki zaradi porabe proračunskih sredstev v letu 2023 niso bile realizirane. Skupna višina sredstev po tem javnem razpisu za leto 2024 znaša 15.000 evrov. Rok za predložitev vlog je 30. november 2024. Razpisna dokumentacija in obrazci so na voljo na spletni strani občine Trbovlje.

Savus

Foto: Savus


 

Prejšnji članekDanes dogaja
Naslednji članekPercl Seručnik srebrn