Tokratna seja je bila prekinjena še pred sprejemom dnevnega reda. Razlog je bil predlog nekaterih članov sveta, da bi se iz dnevnega reda umaknilo več točk dnevnega reda, ker se pred sejo ni sestala komisija za varstvo okolja. Ena od teh točk je bila odobritev sprejemanja odpadkov iz občin neustanoviteljic Javnega podjetja Ceroz d.o.o. Po polurnem sestanku statutarno – pravne komisije je bil predlog o umiku štirih točk iz dnevnega reda zavrnjen. V nadaljevanju je pri tej točki dnevnega reda občinski svet po tehtni razpravi podelil Cerozu mandat, da se pogaja s komunalnimi podjetji izven Zasavja za odlaganje smeti na deponiji na Uničnem. S tem se bo zagotovila njena polna predvidena obremenitev in tudi nespremenjena cena odvoza smeti iz zasavskih občin.
V duhu aktualnih dogodkov odpravljanja škode plazu pri cementarni je županja Jasna Gabrič odgovarjala na vprašanja Alenke Forte iz poslanske skupine SDS, ki se je med drugim tudi dotaknila aktualnega plazu pri cementarni. Med drugim je izrazila zaskrbljenost, da bi brez ustreznega vzdrževanja lahko prihajalo do podobnih nesreč tudi v drugih delih Trbovelj. »Ne smemo ponovno čakati na poškodbe ali celo smrt, ampak pravočasno ukrepati,« je še dodala. Gabričeva je odgovorila, da se občina na tem območju trudi zagotoviti varnost, vendar pa je obenem opozorila, da je naravi nemogoče kljubovati: »Takšnih dogodkov ne more napovedati še tako natančna geološka raziskava.«

Izpostavljeno je bilo tudi trenutno pereče vprašanje zagotavljanja vožnje taksi službe preko dvorišča cementarne, kjer pa je bila Gabričeva zelo jasna: »Nerada se ponavljam, toda na tej lokaciji vladajo stroga varnostna pravila, ki si jih ne smemo prilagajati. Že pridobitev dovoljenja za vožnjo avtobusa do železniške postaje je bil za občino velik podvig.« Županja se je obenem zahvalila vsem, ki so sodelovali pri odstranjevanju škode in urejanju prometa pri cementarni.

Nekaj prahu je dvignilo vprašanje o morebitni nastanitvi migrantov v zapuščenih prostorih samskega doma nasproti Termoelektrarne Trbovlje. Županja je pri tem opozorila svetnike: »Seznami so se sestavljali mimo sodelovanja občin, kar se mi zdi slab pristop do reševanje te problematike. Občina prav tako ni lastnica samskega doma in zatorej glede tega ne morem napovedati prihodnjih korakov.«

V nadaljevanju je Komisija za mandatna vprašanja obravnavala predloga za imenovanje predstavnika Občine Trbovlje in vršilca dolžnosti direktorja Regionalne razvojne agencije Zasavje. Za prvega je bil predlagan in sprejet Jernej Simerl, za drugega pa Tadej Špitalar, ki je po svoji izvolitvi napovedal svoje prve korake na novem delovnem mestu: »Trenutno je moja naloga, da pripravim vse potrebno za to, da bi predvidoma do poletja agencija postala operativna.« Že pred to sejo je bil potrjen tudi s strani občinskih svetov Hrastnika in Zagorja ob Savi.

Ob koncu seje so se občinski svetniki seznanili s poročilom nadzornega odbora občine o opravljenih nadzorih pri proračunskih porabnikih.

Vid Šteh