ponedeljek, 20 maja, 2024

Iz te kategorije

Spekter: zaenkrat po starem

»Večjih sprememb pri poslovanju v letu 2018 ne načrtujemo. Zaenkrat bo potekalo vse po starem. Do izbire novega direktorja bo Spekter še naprej vodil sedanji direktor Stanislav Sotlar. Stanovanjski sklad bo v letu 2018 družbo Spekter, njene zaposlene in njeno delovanje najprej podrobneje spoznaval. Po potrebi bo poslovanje prilagodil ter uskladil z lastnim načinom in cilji poslovanja ter z vodstvom oblikoval strateški načrt za prihodnje obdobje,« pravi direktor Stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

Direktor Rudnika Trbovlje-Hrastnik dr. Janez Žlak je povedal, da so v družbi RTH pričeli s prodajo Spektra že leta 2011, intenzivno pa je postopek prodaje stekel junija lani. Oba direktorja poudarjata, da je bil postopek izpeljan korektno. Vlada je novembra dala soglasje na pogodbo, decembra so izpeljali tudi postopek prevzema podjetja. RTH je s prodajo za 6,8 milijonov evrov poplačal dolg do bank, Stanovanjski sklad pa je z nakupom pričel uresničevati ambiciozen načrt desetletke 2015 – 2025. »Vsem 212 občinam v Sloveniji ponujamo možnost sodelovanja pri gradnji stanovanj. Za to imajo namenjenih 30 milijonov evrov. Stanovanjski sklad soinvestira polovico naložbene vrednosti, za četrtino je možen najem ugodnega kredita. Če ima občina komunalno opremljeno zemljišče, kar je ponavadi zadnja četrtina vrednosti naložbe, se lahko dogovorimo za naložbo,« pravi direktor Remec.

V Spektru je med 2100 stanovanji, s katerimi upravljajo, po oceni Remca 300 v izjemno dobrem stanju. Lotili pa se bodo obnove tistih stanovanj, ki so tega najbolj potrebna. Po oceni novih lastnikov je bilo precej stanovanj že ustrezno energetsko saniranih, nekaterih obnov pa se nameravajo lotiti tudi s kandidiranjem na evropskih razpisih. Stanovanj ne mislijo več prodajati. V zadnjih letih so v Spektru prodali okrog 900 stanovanj, v prodajo so bili bolj kot ne prisiljeni zaradi pokrivanja stroškov zapiranja RTH. Stanovanjski sklad bo verjetno kakšna stanovanja še kupoval. Tiste objekte, ki so v zelo slabem stanju, pa bodo pregledali in se odločali, ali jih bodo prenovili ali pa porušili in zgradili nova. V Zasavju ni velike potrebe po novih stanovanjih, čeprav naslednja leta lahko prinesejo tudi na tem področju kakšne zasuke. V Zasavju bo Spekter v naslednjih letih prav gotovo vlagal v ureditev stanovanj na Njivi v Trbovljah in preselitev stanovalcev steklarske kolonije v Hrastniku, kjer naj bi gradili nove tovarne Steklarne in TKI.

Podjetje Spekter je leto 2016 zaključilo z 800.000 evri dobička. Kakšen bo poslovni izid leta 2017, še ni čisto jasno. Direktor Spektra Stanislav Sotlar pravi, da je Spekter v zadnjih dveh letih namenil po milijon evrov za obnovo stanovanjskega fonda. »Načrtujemo, da bo tako tudi v letu 2018,« je povedal Sotlar. Remec pa je dejal, da namerava Stanovanjski sklad v naslednjih letih povečevati lastništvo javno najemnih stanovanj v vsej Sloveniji. Poleg stanovanj v Zasavju v okviru Spektra ima močno lastništvo še nad stanovanji na Koroškem, kjer imajo v lasti stanovanjsko podjetje na Ravnah z 10.000 stanovanji. Remec pravi, da se pogovarjajo o nakupu stanovanj tudi v drugih občinah, najdlje so v Mariboru in Kranju. »Seveda bomo združevali nekatere upravljalske funkcije in skušali doseči sinergijske učinke upravljanja z več stanovanji v Sloveniji,« je dodal Črtomir Remec.

Marko Planinc

Isti avtor