petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

Spekter prodan

Prodajo hčerinske družbe Spekter državnemu stanovanjskemu skladu so potrdili na izredni seji nadzornega odbora Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH). Vlada RS je že junija letos naročila Stanovanjskemu skladu RS, da v sodelovanju s Slovenskim državnim holdingom in Rudnikom Trbovlje-Hrastnik začne postopek za odplačen prenos poslovnega deleža Rudnika Trbovlje-Hrastnik v družbi Spekter Trbovlje na Stanovanjski sklad RS.

Od tedaj je Stanovanjski sklad RS izvedel cenitev Spektra, izvedel organizacijski, pravni in finančni pregled poslovanja družbe, pripravil dokumentacijo za prijavo koncentracije na javno agencijo za varstvo konkurence ter izvedel pogajanja o ceni in vsebini pogodbe o nakupu poslovnega deleža družbe z Rudnikom Trbovlje-Hrastnik in vodstvom družbe Spekter. Nadzorni svet Stanovanjskega sklada RS, ki je bil z vsemi postopki sprotno seznanjen, je na seji 25. septembra letos podal Stanovanjskemu skladu RS soglasje k sklenitvi Pogodbe o prenosu 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi Spekter za pogodbeno ceno v višini največ 6,8 milijona evrov. Stanovanjski sklad RS je s sklepom in posledično spremenjeno pogodbo že seznanil vodstvi družb Rudnik Trbovlje-Hrastnik in Spekter.

ZT

Isti avtor