Anton Sovre se je v zgodovino zapisal kot učenjak, ki je prevajal z dušo in velikim čutom za materni jezik. Po njem imenovano nagrado podeljujejo najboljšim prevajalcem od leta njegove smrti, 1963. Sovre, ki je bil član SAZU, je tudi dvakratni prejemnik Prešernove nagrade.
V njegovi rojstni Šavni Peči in v občini Hrastnik mu namenjajo veliko pozornosti šele zadnjih dvajset let. Postavili so mu spomenik, po njem poimenovali knjižnico, dvanajst let pa poteka tudi Sovretov pohod, na katerega prihajajo pohodniki iz vse Slovenije.

Med prireditve, namenjene velikemu rojaku, sodi tudi Sovretov večer ob njegovem rojstnem dnevu, kamor navadno povabijo Sovretove nagrajence. Letos so popestrile večer Hedvika Kolman Pavlica, pobudnica Sovretovega obeležja v Šavni Peči in pobudnica preimenovanja knjižnice, Boža Herek, avtorica dokumentarnega filma Sofra iz Šavne Peči, in Fanči Moljk, pobudnica Sovretove poti v Šavno Peč in  njegova velika glasnica.

FM