četrtek, 18 julija, 2024

Iz te kategorije

Šolske potrebščine in ozimnica

Do denarne pomoči so upravičeni občani, katerih povprečni mesečni dohodki družine v preteklih treh mesecih niso presegli višine minimalnega dohodka, in sicer znaša cenzus za leto 2016 za štiričlansko družino 1.155,24 evra, za tričlansko pa 866,43 evra. Izjema so osebe, ki izpolnjujejo pogoje za varstveni dodatek.
Občina Hrastnik bo v letošnjem letu namenila 12.000 evrov za nakup šolskih potrebščin za osnovnošolce in dijake ter 17.000 evrov za nakup ozimnice. Vlogo lahko občani oddajo samo še do 15. junija na Centru za socialno delo Hrastnik.

ZT

Isti avtor