Za učence vseh štirih oddelkov šestih razredov so letos pripravili smučarsko šolo v naravi. Pet dni so preživeli v Mladinskem hotelu Punkl na Ravnah na Koroškem. Ravenčani se lahko pohvalijo, da imajo odlično poskrbljeno za preživljanje prostega časa. Poleg čudovitega parka, pod katerim je knjižnica, je pravo športno središče s smučiščem, z atletskim stadionom, manjšim bazenom in s pravim olimpijskim, ki je do maja pokrit, z igrišči za odbojko, rokomet in tenis, s kegljiščem … Objavljamo prispevek učiteljice Polone Medvešek.

»Od ponedeljka do petka so šestošolci uživali na urejenem smučišču Poseka, kjer so se učili prvih smučarskih korakov, tehnike, uporabe naprav, spoznavali varnost na smučišču, predvsem pa so poslušali izkušene vaditelje, ki so jim predajali znanje. Vsi so zelo napredovali; tisti, ki še niso stali na smučeh, in učenci, ki imajo že nekaj predznanja. Prav užitek je bilo gledati, kako vijugajo med modrimi in rdečimi količki, se smejijo v cilju in so ponosni na svoje znanje.

Pa niso samo smučali. Spoznali so Ravne, zgodovino kraja, se razgledali po okoliških hribih in se sprehodili do skakalnic ter forma vive, na katero so domačini zelo ponosni.

Popoldneve so preživljali v bazenu, kjer so se igrali z žogo in plavali, predvsem pa so se družili, kar jim je v zadnjem obdobju zelo manjkalo. Cilji šole v naravi so pridobivanje splošno uporabnih znanj in praktičnih veščin za življenje, razvijanje učenčevih osebnostnih lastnosti v skladu z njegovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja; oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja, dopolnjevanje znanja in širjenje tem, ki so del učnega načrta osnovne šole. V petdnevni program smo dodali poznavanje določenih vsebin iz naravoslovja, družboslovja, športa, kulture in iz življenja v naravi z aktivnim vključevanjem v dejavnosti, razvijali smo pozitiven in odgovoren odnos do okolja. Zelo pomembna sem nam zdi socializacija posameznika in skupine, učence vzgajamo za medsebojno strpnost, spodbujamo spoštovanje drugačnosti in razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi. Trudimo se, da bi jim približali odgovornosti za lastno varnost in zdravje, spodbujamo in razvijamo ustvarjalnost in lepše ter bogatejše izražanje. Učence navajamo na samostojno učenje in samovrednotenje doseženega znanja, spodbujamo sproščenost, prijateljstvo in medsebojno pomoč, kar je v tem času zelo pomembno.

Vse to smo želeli doseči v čim večji meri, zato smo skrbno izbrali aktivnosti in načrtovali urnike. Pred odhodom je bilo veliko dogovarjanja, sestankov, prilagajanja, opozarjanja, a nam je uspelo, da smo jim navkljub situaciji omogočili bivanje na Koroškem, na kar smo izjemno ponosni. Bili smo pogumni in izjemno odgovorni.

Šestošolci so se vrnili domov z iskricami v očeh, v pristnih medsebojnih odnosih, z novim znanjem in izkušnjami. Predvsem so pridobili na samostojnosti, kar je ključnega pomena. Hvaležni so nam za edinstveno izkušnjo in seveda si čim večkrat želijo obiskat kak center šolskih in obšolskih dejavnosti.«

Polona Medvešek, prof.

Foto: OŠ Trbovlje