Srednja šola Zagorje je v okviru projekta usposabljanja mentorjev novembra izvedla prvo usposabljanje od štirih. Gre za brezplačno usposabljanje podjetnikov, da bi ti lahko nudili kakovostno mentorstvo njihovim dijakom pri opravljanju praktičnega izobraževanja. V sredo, 30. novembra, je tako Srednja šola Zagorje podelila priznanja prvim 17 usposobljenim mentorjem. Podelitev so obeležili s kulturnim programom, ki so ga pripravili dijaki, in s kulinarično pogostitvijo. Tudi na tak način šola krepi sodelovanje z delodajalci.
Na ravni konzorcija želijo v okviru projekta usposobiti najmanj 5000 mentorjev, ki bodo pri praktičnem izobraževanju bdeli nad dijaki srednjih poklicnih in strokovnih šol, vajenci ter študenti višjih strokovnih šol.

ZT