petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

Sofinanciranje kadrovskih štipendij

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Z njim želijo spodbujati prožne oblike učenja ter podpirati kakovostno karierno orientacijo za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na javnem razpisu bodo izbrani projekti, ki jih bodo izvajali delodajalci s kadrovskimi štipendisti. Rok za oddaje vlog je 30. september prihodnje leto oziroma do porabe sredstev.

ZT

Isti avtor