četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Smeti in dolgovi čez glavo

Svetniki so sprejeli vse točke na dnevnem redu, razen tretje, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje. To točko so črtali s seznama, saj še niso prejeli vseh mnenj pristojnih nosilcev, ki bi bila potrebna za razpravo in glasovanje.

Tomaž Trotovšek je predstavil ugotovitev občinske volilne komisije, da nadomestni mandat pripada Alenki Nemet Revinšek iz Liste Jasne Gabrič za Trbovlje. Kandidatka je svetniško funkcijo sprejela. Svetniki so med drugim sprejeli odločitev, da se šestim fizičnim in eni pravni osebi odpišejo terjatve.

Maja Krajnik, podžupanja in predsednica Komisije za občinska priznanja, je predstavila predlog komisije za dobitnika nagrade Tončke Čeč, ki se vsako leto podeljuje na predvečer kulturnega praznika. Kot dobitnika so predlagali Gregorja Špajzerja, ki bo nagrado prejel za večletno nadpovprečno delo in uveljavitev na kulturnem področju.

Najdlje so se svetniki zadržali pri Cerozu. Jože Velikonja in Janja Simerl sta predstavila delo v preteklem letu. Problem pri Cerozu predstavljajo predvsem odpadki, ki se nalagajo na površinah družbe in onemogočajo dostop do nekaterih delov, recimo do kompostarne, Velikonja pa je izpostavil tudi velike dolgove, v katerih je družba trenutno: »Nad nami visi izterjava preko 600.000 evrov zapadlih obveznosti zunanjih dobaviteljev, če odmislim, da so najemnike občin 31. decembra znašale preko milijon evrov.« Težave bosta pomagala reševati Svet Ceroz, ki ga bodo sestavljali županje in župani občin ustanoviteljic (Hrastnik, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje) in koncendentk (Mestna občina Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba), ter strokovna komisija, pristojna za strokovni pregled predlogov cen javne službe.

Savus

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor