Šmarno pri Litiji leži v središču Slovenije, v zahodnem Posavskem hribovju, na nadmorski višini 252 metrov in sodi po površini med srednje velike slovenske občine. Je gručasto naselje s pestro geološko podobo, obdano s hribovjem, ki kotlini daje pravokotno obliko. Na severozahodu je Sitarjevec, na vzhodu Ojstrmanov hrib, na jugovzhodu so Kuheljnov hrib, Veliki in Mali Oblak, Cvingar, na zahodu pa Tičnica in Strmenca. Skozi naselje teče potok Reka, ki izvira v Reki-Gozdu, vanj se izlivata še Črni potok in Kostrevniški potok. Osrednji, starejši del Šmartna, se je razvil ob trgu poleg župnijske cerkve, novejši del pa se širi proti severu na območje Ustja in na Jeze ter proti jugu. Naselje Ustje je bilo kraju priključeno leta 1989. Pripadajoča zaselka sta še Roje in Slatna. Šmartno je pomembno prometno križišče cest proti Litiji in Zasavju, skozi Jablaniško dolino v Moravče in Mirnsko dolino, prek Bogenšperka v Temeniško dolino in skozi Zavrstnik proti Ljubljani.

Šmartno pri Litiji se ponaša z dominantno, neogotsko cerkvijo, zgrajeno leta 1901, ki ji domačini pravijo kar katedrala. Posvečena je svetemu Martinu, njegova podoba pa je vtkana tudi v občinski grb in zastavo, na njegov god pa občina praznuje občinski praznik.

V Šmartnem pri Litiji stoji tudi grad Bogenšperk. Na njem je v 17. stoletju deloval polihistor, baron Janez Vajkard Valvazor.Danes je grad s poročno dvorano prizorišče številnih prireditev in obiskana turistična znamenitost.

Glavna gospodarska panoga, ki je močno vplivala tudi na razvoj kraja, je bila dolga leta usnjarsko predelovalna industrija. V zadnjih letih jo je nadomestila kovinsko predelovalna industrija, ki domačinom zagotavlja glavnino delovnih mest.

V občini posodabljajo komunalno in cestno infrastrukturo, v obnovljeni stari šoli so uredili sodobno opremljeno knjižnico, ki poleg kulturnega doma služi kot središče kulturnih in družabnih dogodkov. Zelo so ponosni tudi na novozgrajeno večnamensko dvorano Pungrt. V njej se odvijajo številne prireditve in športna tekmovanja, pri katerih prednjači domača rokometna ekipa.


Prebivalstvo: 5545

Površina ozemlja občine: 94,9 km2

Krajevne skupnosti: KS Liberga, KS Kostrevnica, KS Velika Štanga, KS Štangarske Poljane, KS Primskovo, KS Razbore, KS Jablaniška dolina, KS Javorje, KS Vintarjevec, KS Zavrstnik

Število naselij: 55

Največja naselja po številu prebivalcev: Šmartno pri Litiji (1424), Zavrstnik (352), Črni potok (329), Mala Kostrevnica (212), Velika Kostrevnica (194).

Prejšnji članekZ Zasavcem po Sloveniji
Naslednji članekSrečanje na Mrzlici