Občina Trbovlje praznuje 1. junija svoj občinski praznik v spomin na boj delavstva z Orjuno. Svoj praznik so Trboveljčani slovesno proslavili z osrednjo proslavo v sredo, 31. maja, v Delavskem domu Trbovlje. Na njej so podelili prvojunijsko nagrado, naziv častni občan, nagrado za najbolj urejeno krajevno skupnost in nagrado županje Občine Trbovlje. Na slovesnosti je zbrane pozdravila županja Trbovelj Jasna Gabrič, nato pa so si zbrani ogledali film o preteklem letu v občini z naslovom Od junija do junija.
Osrednji del proslave je bil namenjen podelitvi nagrad. Nagrado za najboljšo krajevno skupnost je prejela KS Franca Salamona. Kot je bilo slišati v obrazložitvi je na podlagi opravljenih ogledov vseh krajevnih skupnosti komisija ocenila v nagrajeni krajevni skupnosti najvišji nivo urejenosti, skrbi in prizadevnosti krajanov za videz KS, čisto ter kakovostno bivalno okolje, varovanje naravne in kulturne dediščine. Nagrado županje pa je prejel projekt SOS-šola podjetja Aereform iz Trbovelj, ki pomaga reševati težave, s katerimi se srečujejo številne družine z otroki, ki obiskujejo prve razrede osnovnih šol. Projekt je nova smernica v slovenskem šolskem sistemu z inovativnim pristopom, ki pomaga rušiti stereotipe in prepreke na matematičnem področju, je bilo slišati v obrazložitvi.

Prvojunijska nagrada

Prvojunijsko nagrado je županja izročila Gasilski zvezi Trbovlje za izjemne dosežke na področju gasilstva, zaščite in reševanja v občini.

Občinska gasilska zveza je bila ustanovljena leta 1955 in se je takoj vključila v Gasilsko zvezo Slovenije. Do zdaj so jo vodili štirje predsedniki; trenutno vodstvo pa je bilo izvoljeno leta 1993. Občinska gasilska zveza se je leta 1997 preimenovala v Gasilsko zvezo Trbovlje, vodstvo zveze pa si je aktivno prizadevalo, da bi s pomlajevanjem članstva v prostovoljnih gasilskih organizacijah vplivalo na enakomeren razvoj in obstoj gasilskih organizacij. V zvezo je danes vključenih 712 članov, od tega je 108 članov mlajših od 16 let. V zvezi deluje tudi 156 članic, ki imajo status enakopravnosti z vidika dolžnosti in obveznosti. V vseh prostovoljnih gasilskih društvih je skupaj 135 starejših gasilcev – veteranov, s katerimi ima gasilska zveza dober odnos. Člani prostovoljnih gasilskih društev, ki so združeni v Gasilski zvezi Trbovlje, letno sodelujejo na več kot devetdesetih intervencijah ter se udeležujejo društvenih, občinskih, regijskih in državnih tekmovanj v vseh gasilskih disciplinah. S pomočjo Občine Trbovlje in sponzorjev je Gasilska zveza Trbovlje v zadnjih letih nabavila in posodobila osnovno gasilsko opremo ter obnovila vozni park za vsa prostovoljna gasilska društva. V Gasilsko zvezo Trbovlje je včlanjenih 8 gasilskih društev in Gasilski zavod Trbovlje. Trboveljčani so Zvezo prepoznali kot eno od vzorčnih gasilskih zvez v Sloveniji glede povezovanja med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci.

Častna občanka

Županja je nato podelila tudi letošnje priznanje častne občanke. Častna občanka je postala Marjetka Bizjak.

Marjetka Bizjak, po izobrazbi profesorica slovenščina in angleščine, je Trboveljčanka, ki je v skoraj 35. letih pustila pečat na trboveljskem in slovenskem šolstvu. Od leta 1982 je dijakom uspešno prenašala svoje znanje in jih pripravljala na življenje. Zadnjih 17 let kot ravnateljica vodi Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje, s 1. julijem letošnjega leta bo nastopila naslednji mandat, kar potrjuje zaupanje kolektiva, dijakov, staršev ter lokalne skupnosti v njeno vizijo in delo. Skrbi za promocijo tehniškega izobraževanja ter povezovanje teorije in prakse, kjer je v ospredju partnersko sodelovanje z lokalnimi podjetji. Uspelo ji je ohraniti šolo, ki dijakom ponuja številne programe, ter hkrati doseči, da je tehniška šola sodobna, kakovostna in znana po tem, da skrbi za vsakega posameznika. Poleg ravnateljevanja na trboveljski tehniški šoli aktivno sodeluje tudi na drugih področjih v slovenskem šolstvu. Od leta 2012 je predsednica Skupnosti elektrotehniških in računalniških šol Slovenije, od leta 2005 članica izvršilnega odbora Društva ravnatelj ter od leta 2012 zelo aktivna članica upravnega odbora Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije. Za inovacije na področju šolstva je v soavtorstvu leta 2016 prejela srebrno in bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. Je tudi dobitnica priznanja Primus – zaslužni ravnatelj, nominirana je bila za Zasavca leta 2016. Zaposlenim je Marjetka Bizjak s svojim delom, z odnosom, željo po razvoju, vizijo in z energijo vzor, ki mu sledi tudi kolektiv. Postavila je dobre temelje, da bo šola uspešno delovala tudi takrat, ko ne bo več ravnateljica.

Na proslavi so nastopili Delavska godba Trbovlje, skupina Eho, mažorete, Gaja Kolenc in Rok Hvala v duetu Oba, ki ju je na kitari spremljal Nejc Hvala, učenci osnovnih šol, dobitnikom prvojunijske nagrade pa so nastop kot presenečenje pripravili tudi mladi gasilci pionirji. Program je povezovala Saša Kisovec.

ZT