V prostorih Zasavske ljudske univerze (ZLU) v Zagorju so 18. aprila slovesno odprli Večgeneracijski center Zasavje. Gre za projekt, ki ga ZLU vodi v sodelovanju s partnerjema Mladinskim centrom Zagorje in Mladinskim centrom Hrastnik. Slovesne otvoritve so se udeležili ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enakem možnosti dr. Anja Kopač Mrak, župana Zagorja in Hrastnika, Matjaž Švagan in Miran Jerič ter predstavniki zasavskih izobraževalnih in drugih javnih zavodov oziroma organizacij.
Večgeneracijski center Zasavje, ki so ga začeli izvajati 1. januarja letos, bo deloval do 30. septembra 2021. V njem so vzpostavili prostor za zbiranje, druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže. Izvajali bodo tudi različne preventivne programe, s katerimi želijo preprečiti izključevanje ranljivih skupin. Center je namenjen v širšem smislu vsem ljudem, predvsem pa družinam z nizko delovno intenzivnostjo, brezposelnim, otrokom in mladim, ki tvegajo socialno izključenost, starejšim, otrokom in mladim s posebnimi potrebami, migrantom in beguncem ter invalidom. V ZLU predvidevajo, da bodo letno v svoje programe vključili najmanj 1050 oseb ter letno opravili 4940 ur informiranja in neformalnega druženja  oziroma 1930 ur letnih aktivnosti.

»Večgeneracijski centri so namenjeni izvajanju preventivnih programov, ki so najbolj pomembni v lokalni skupnosti,« je ob tem povedala ministrica. »Z njimi želimo ljudem dati prostor za druženje, povezati več občin in tudi več izvajalcev v lokalni skupnosti. Različnim generacijam želimo dati na voljo brezplačne preventivne programe, s katerimi želimo zmanjševati stiske ljudi in razbremeniti centre za socialno delo. Predvidevamo namreč, da če bo takih programov več, bo manj potrebe po kurativi, se pravi po tistih programih, ki jih morajo izvajati centri za socialno delo.« Ministrstvo za delo je v Sloveniji odprlo 15 takih večgeneracijskih centrov in za njihovo petletno delo namenilo 8,7 milijona evrov. Center v Zasavju za svoje delovanje potrebuje dobrih 673.000 evrov. Od tega jih slabih 100.000 prispevajo lokalne skupnosti, ostalo pa ministrstvo za delo in Evropska skupnost.

Na vprašanje, kako bo z delovanjem teh centrov po letu 2021, ministrica Kopačeva odgovarja, da bodo v tem obdobju ugotovili, kaj se bo najbolj prijelo in s čim bodo ljudje najbolj zadovoljni, za kar se bodo, po njenem mnenju, našla sredstva tudi v nadaljevanju. Kako bodo ljudi privabili k aktivnostim večgeneracijskega centra, pa je po mnenju ministrice, velik izziv za lokalno skupnost. Pomembno je, da v projekt vključujejo izvajalce, ki že sedaj delujejo v lokalni skupnosti, ki poznajo ljudi in jih znajo tudi pravilno naslavljati.

Večgeneracijski center jim ponuja aktivno preživljanje počitnic, otrokom in mladini pomoč pri izpolnjevanju šolskih obveznosti, starejšim pomoč pri opravljanju različnih del, s temi programi naj bi povečevali socialno vključevanje v družbo, razvijali različne temeljne kompetence posameznikov ter si prizadevali za dvigovanje motivacije posameznikov in medkulturno povezovanje. Vse vsebine so brezplačne.

V okviru projekta naj bi zaposlili tudi tri osebe in vključili 30 prostovoljcev, vzpostavili pa tudi sodelovanje s številnimi različnimi zavodi, z organizacijami in društvi v regiji.

Tatjana Polanc Kolander

Prejšnji članek100 let Helene Smrgut
Naslednji članekPacke v Knjižnici Toneta Seliškarja