sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Slovenski sistem za preverjanje avtentičnosti zdravil

V zadnjih letih se je po vsem svetu povečalo število ponarejenih zdravil, kar predstavlja grožnjo javnemu zdravju in vpliva na zaupanje ljudi v zdravstveni sistem in zakonito preskrbo z zdravili.

Ponarejena zdravila lahko vsebujejo sestavine slabe kakovosti ali v napačnih odmerkih in lahko pomenijo veliko tveganje za zdravje.

Za preprečevanje vdora ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo je Direktiva 2011/62/EU vzpostavila obveznost namestitve zaščitnih elementov na vsa zdravila na recept. Zaščitne elemente sestavljata edinstvena oznaka, ki omogoča preverjanje avtentičnosti in identifikacijo posameznega pakiranja zdravila, in pripomoček za zaščito pred poseganjem v zdravilo.

Proizvajalci so lahko na trg do 8. februarja 2019 sprostili serije, ki so bile opremljene samo z EAN kodo. Te bodo lahko na trgu do izteka roka uporabnosti. Od 9. februarja 2019 je naloga proizvajalca, da na vsako zdravilo namesti pripomoček za zaščito pred poseganjem v zdravilo ter natisne edinstveno oznako.

Pri izdaji zdravila v lekarni v primeru, če so na receptu predpisane tri škatlice enakega zdravila, z optičnimi čitalci ne bomo preverili le ene škatlice zdravila, ampak edinstvene oznake vseh treh škatlic. S tem se bo čas izdaje zdravil podaljšal. Če SiMVS ob prejemu ali izdaji zdravila zazna, da je zdravilo odpoklicano, zdravila ne smemo izdati.

V Evropski skupnosti je mogoče kupiti zdravila tudi preko spleta. Prodaja zdravil preko spleta je dovoljena le v spletnih lekarnah ali specializiranih prodajalnah za zdravila, ki so pridobile dovoljenje za izdajanje zdravil preko spleta. Vsaka spletna stran, ki prodaja zdravila zakonito, mora biti označena z EU logotipom. Ta vsebuje zapis »kliknite, da preverite, ali to spletišče deluje zakonito« in državno zastavo. Seznam lekarn in specializiranih prodajaln, ki imajo dovoljenje za prodajo zdravil preko spleta, najdete na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Mateja Kmet, mag. farm., sodelavka za AOP v Zasavskih lekarnah

PR objava

Isti avtor