četrtek, 23 maja, 2024

Iz te kategorije

Slovenci letno opravijo 7.200 kilometrov poti

V letu 2017 so prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, na svojih vsakodnevnih poteh opravili več kot 12 milijard kilometrov, kar na prebivalca pomeni okoli 7.200 kilometrov – to je razdalja od Ljubljane do najsevernejše točke Evrope (Nordkapp) in nazaj. Na dan so prebivalci opravili 3,2 poti, ki so skupno trajale 76 minut; ena pot pa je bila dolga povprečno 13 kilometrov.

Poti so bile na delovne dni drugačne kakor na nedelovne dni: na delovni dan so prebivalci Slovenije opravili povprečno 3,3 poti, na nedelovni dan pa 2,7 poti. Ena pot na delovni dan je bila dolga približno 12 kilometrov, na nedelovni pa 17 kilometrov. Na delovni dan je bilo za vse poti porabljenih povprečno 75 minut, na nedelovni pa 78 minut.

Na delovni dan se je največ poti začelo med 7. in 8. uro ter med 15. in 16. uro (čas prometnih konic), na nedelovni pa med 10. in 11. uro.

Avto na prvem mestu

Avtomobil je bil glavno prevozno sredstvo na 68 % poti (prevoženih ali kot voznik ali kot sopotnik), na katerih je bilo opravljenih 84 % vseh kilometrov. Podatki niso presenetljivi, saj je bilo konec leta 2017 v Sloveniji več kot 1,1 milijona osebnih avtomobilov, kar pomeni dva avtomobila na 3 prebivalce, stare 18 in več let.

Rezultati kažejo, da se je v dveh tretjinah osebnih avtomobilov vozila samo ena oseba; stopnja zasedenosti avtomobila je bila 1,7. Drugi najpogostejši način premikanja je bilo pešačenje, in sicer na 21,3 % poti. Kolo je bilo uporabljeno na 4,5 % poti, javna prevozna sredstva (avtobus in vlak) pa na 4,3 % poti. Le na poteh do enega kilometra je bil najpogostejši način premikanja peš. Le na poteh v razdaljah do enega kilometra je bilo več poti opravljenih peš kakor z avtomobilom; na vseh drugih razdaljah je kot način premikanja prevladoval avtomobil.

Javna prevozna sredstva so bila največkrat uporabljena na poteh v razdaljah od 20 do 30 kilometrov, njihov delež pa je bil največji (17 %) v razredu razdalj od 150 do 200 kilometrov.

Prosti čas in delo sta najpogostejša namena poti

Na vsako pot se odpravimo z določenim namenom. Namena največ poti v letu 2017 sta bila prosti čas (36,1 %) in delo (24,0 %), tretji najpogostejši namen pa je bilo nakupovanje (15,1 %).

Poti na delo in z dela so bile daljše v primerjavi s potmi z namenom prostega časa – njihova povprečna razdalja je znašala 17 kilometrov; tovrstne poti so tako zajemale 34,6 % vseh opravljenih razdalj. Poti z namenom prostega časa so bile dolge povprečno 13 kilometrov in so zajemale 29,9 % vseh razdalj.

Delež porabljenega časa za poti z namenom prostega časa je znašal 40,7 %, za poti z namenom dela pa 24,8 % od vsega porabljenega potovalnega časa.

ZT

Isti avtor